Uusi laatusuositus suojelee lasta

Uusi laatusuositus suojelee lasta Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lastensuojelun laatusuosituksella tuetaan erityisesti kuntia laadukkaiden lastensuojelupalvelujen toteuttamisessa, arvioinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. Suosituksia on yhteensä 27.

Linjauksen mukaan lapsen ja perheen on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tavoitteena on, että lapsen tai nuoren hätä havaitaan. Hänen tulee myös saada apua riippumatta siitä, missä hän asuu ja mitä palveluja hän käyttää.

Laatusuositus korostaa lastensuojelun eettisyyttä sekä lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta. Suosituksen mukaan sekä lapsen että vanhempien on voitava luottaa siihen, että heitä kuullaan omana itsenään ja he pääsevät tuomaan näkemyksensä käsiteltävään asiaan. Lapsille ja vanhemmille on kerrottava ymmärrettävästi, kuka heidän asiaansa hoitaa ja millaista tukea heidän on mahdollista saada.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on koordinoida lastensuojeluasiaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja huolehtia siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet.

Laatusuositukseen on lisäksi sisällytetty suositusta havainnollistavia esimerkkejä ja työvälineitä lastensuojelun laadun arviointiin.

Lastensuojeluun on laatusuosituksen myötä julkaistu valtakunnalliset laatusivut, joiden avulla voidaan jakaa tietoa edelleen kehitettävistä hyvistä käytännöistä sekä arvioida laatusuosituksen toteutumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antama lastensuojelun laatusuositus julkistettiin keskiviikkona 14. toukokuuta.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?