Uusi lupaava kohde syöpälääkkeiden kehitykselle

Proteiinifosfataasit ovat tutkijoiden mukaan houkuttelevia tulevaisuuden lääkekehityskohteita.

Solun keskeisiä toimintoja säätelevät proteiinikinaasit ovat olleet jo pitkään keskiössä uusien syöpälääkkeiden kehittelyssä. Suomalaistutkimus on kuitenkin löytänyt potentiaalisen kohteen syöpälääkekehitykselle myös toisesta solun toimintoja säätelevästä entsyymistä, proteiinifosfataasista. Siinä missä entsyymi proteiinikinaasi säätelee omien kohdeproteiinien toimintaa liittämällä niihin fosfaattiryhmiä, proteiinifosfataasit poistavat fosfaattiryhmiä proteiineista.

Tutkijoiden mukaan proteiinikinaasin merkitys syövän kehittymisessä on tiedetty jo pitkään. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin paljastivat, että vähälle huomiolle jääneillä proteiinifosfataaseilla onkin suuri merkitys solun toimintojen säätelyssä, koska ne sitoutuvat proteiinikinaasien tavoin moniin syövän syntyyn vaikuttaviin proteiineihin ja säätelevät niiden toimintaa.

– Olemme tutkineet viimeiset kymmenen vuotta proteiinikinaaseja ja osoittaneet melko laajamittaisesti miten kinaasit vaikuttavat solusignalointiin ja sen häiriöihin. Fosfataasit ovat käytännössä kolikon toinen puoli: solujen tasapaino säilymiseksi tarvitaan kinaasien ja fosfataasien yhteisvaikutusta. Fosfataasit ovatkin kinaasien ohella hyvin houkuttelevia tulevaisuuden lääkekehityskohteita, toteaa Biotekniikan instituutin dosentti Markku Varjosalo.

Varjosalo tutkimusryhmineen teki yhteistyötä sveitsiläisen professori Ruedi Aebersoldin ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa. Cell Systems -tiedelehdessä julkaistua tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Eemil Aaltosen säätiö, Instrumentariumin tiedesäätiö, ja Syöpäsäätiö.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Markku Varjosalo

Juttu julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.