Uutta tietoa kuumista aalloista

Tutkimus osoittaa, että kuumat aallot vaikuttavat muun muassa sydämeen ja verenpaineeseen.

Voimakkaat vaihdevuosioireet voivat huonontaa huomattavan paljon naisen elämänlaatua. Noin 80 prosenttia naisista kokee vaihdevuosien aikana ns. kuumia aaltoja. Hedelmällisessä iässä olevista naisista suurin osa kokee myös vaihdevuosioireita muistuttavia premenstruaalisia (PMS) oireita.

LL Hanna Hautamäki selvitti väitöstutkimuksessaan kuumien aaltojen ja hormonihoidon vaikutusta vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun sekä sydän- ja verenkiertoelimistön säätelyyn. Lisäksi hän selvitti, ennustavatko PMS-oireet vaihdevuosioireita.

Tutkimukseen osallistui 150 tervettä naista, joilla esiintyi kuumia aaltoja sekä määrältään että voimakkuudeltaan eri tavoin. Tutkimuksessa tarkasteltiin osallistujien sydän- ja verenkiertoelimistön säätelyä ja autonomisen hermoston toimintaa mittaamalla verenpaineen, sykkeen ja sykevaihtelun reaktioita provokaatiotesteihin.

Hormonivalmisteet helpottivat vaihdevuosioireita

Kuumat aallot huononsivat naisten elämänlaatua selvästi. Aiemmat PMS-oireet eivät ennustaneet vaikeita kuumia aaltoja, mutta vaikuttavat kuitenkin liittyvän yleisemmin huonontuneeseen elämänlaatuun vaihdevuosi-iässä. Autonominen sympaattinen hermosto toimi aktiivisemmin naisilla, joilla esiintyy kuumia aaltoja.

Satunnaistetussa hormonihoitotutkimuksessa osallistujat saivat estrogeenia annosteltuna ihon tai suun kautta, estrogeenia suun kautta yhdistettynä keltarauhashormonitablettiin, tai lumelääkettä. Kaikki hormonivalmisteet helpottivat vaihdevuosioireita merkittävästi ja paransivat elämänlaatua; erityisesti unta, ahdistuneisuutta, muistia ja keskittymiskykyä.

Naisilla, joilla oli alun perin kuumia aaltoja, hormonihoidot alensivat lepoverenpainetta ja voimistivat verenpaineen nousureaktiota lihasrasituksen aikana. Estrogeenihoito alensi sykettä levossa ja vaimensi sykereaktiota rasituksessa; näitä hyötyjä verenkierron säätelyssä ei nähty naisilla, jotka saivat keltarauhashormonihoitoa estrogeenin kanssa.

– Tutkimus osoitti, että kuumat aallot ja hormonihoito vaikuttavat sydän- ja verenkiertoelimistön säätelyyn. Kuumiin aaltoihin liittyvä lisääntynyt sympaattisen hermoston aktiivisuus on verenkiertoelimistölle mahdollisesti epäedullinen. Estrogeenihoito vähentää tätä aktiivisuutta erityisesti naisilla, joilla on vaihdevuosioireita ja jotka siten ovat potentiaalisia hoidon käyttäjiä, Hautamäki summaa tuloksia.

– Vaikuttaa, että voimakkailla kuumilla aalloilla oireilevat naiset hyötyvät eniten vaihdevuosien hormonihoidosta ja erityisesti elämänlaatu paranee. Premenstruaalioireet eivät ennusta kuumia aaltoja vaihdevuosissa, mikä on huojentava tieto naisille, joilla näitä oireita esiintyy, hän sanoo.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Effects of postmenopausal hot flushes and hormone therapy on quality of life and cardiovascular autonomic function

Kuva:
Panthermedia