Vähemmän suolaa, enemmän kaliumia

Analyysit tarkentavat natriumin ja kaliumin ihanteellisen saannin rajoja.

BMJ:ssa julkaistut meta-analyysit korostavat natriumin ja kaliumin saannin säätelyn merkitystä verenpaineen hallinnassa. Tutkimusten mukaan suolan saantia tulisi vähentää alle nykysuositusten (5–6 g/vrk), jopa 3 grammaan päivässä. Kaliumin saantisuosituksia voitaisiin puolestaan nostaa.

Ensimmäisessä katsauksessa havaittiin, että keskimääräinen 4,4 gramman vähennys päivittäisessä suola-annoksessa vähintään neljän viikon ajan alensi systolista verenpainetta keskimäärin 4,18 mmHg ja diastolista verenpainetta 2,06 mmHg.

Vaikutus verenpaineeseen oli sitä suurempi, mitä enemmän päivittäistä suola-annosta pienennettiin ja se havaittiin sekä verenpainetautia sairastavilla että niillä, joiden verenpaine oli normaali.

Toisessa meta-analyysissa natriumin päiväannoksen vähentäminen alle 2 grammaan (alle 5 g suolaa) alensi systolista verenpainetta keskimäärin 3,47 mmHg ja diastolista verenpainetta 1,81 mmHg.

Runsas natriumin saanti oli yhteydessä lisääntyneisiin aivohalvauksiin, niistä johtuviin kuolemiin sekä sepelvaltimotautikuolleisuuteen.

Aiemmin julkaistujen tutkimusten mukaan suolan saannin voimakas lyhytaikainen vähennys voi vaikuttaa haitallisesti veren rasva-arvoihin ja munuaisten toimintaan vaikuttavien hormonien pitoisuuksiin. Näiden meta-analyysien mukaan haitat eivät kuitenkaan säily pitempiaikaisessa seurannassa.

Kolmannessa meta-analyysissa puolestaan todettiin, että kaliumin saannin lisääminen alensi verenpainetautia sairastavien systolista verenpainetta 3,49 mmHg ja diastolista verenpainetta 1,96 mmHg sekä vähensi aivohalvauksen riskiä 24 %.

Vastaavaa vaikutusta ei havaittu niillä tutkittavilla, joilla oli normaali verenpaine. Kaliumin lisäys ei myöskään vaikuttanut haitallisesti veren rasva-arvoihin tai munuaisten toimintaan.

Tutkimuksessa määritellään ihanteelliseksi kaliumin päiväannokseksi 90–120 mmol (3,5–4,7 g). Sitä suuremmilla annoksilla ei saatu lisähyötyä. Suomalainen kaliumin saantisuositus on naisilla 3,1 grammaa ja miehillä 3,5 grammaa vuorokaudessa.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.