Vähenevätkö vai kasvavatko sosioekonomiset kuolleisuuserot?

BMJ-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin sosioekonomisten kuolleisuuserojen kehitystä Euroopassa vuodesta 1990 vuoteen 2010.

BMJ-lehdessä julkaistussa rekisteritutkimuksessa selvitettiin sosioekonomisten kuolleisuuserojen kehitystä Euroopassa vuodesta 1990 vuoteen 2010. Tutkimuksen mukaan pienituloisten ja vähänkoulutettujen ihmisten kuolleisuus väheni huomattavasti useimmissa Euroopan maissa. Tutkimuksen kohteena olivat 35–79-vuotiaat.

Tutkimuksessa olivat mukana Suomi, Ruotsi, Norja, Skotlanti, Englanti ja Wales, Ranska, Sveitsi, Espanja, Italia, Slovenia ja Liettua.

Tutkimuksessa todetaan, että kuolleisuuden absoluuttinen vähenemä oli useimmissa tutkituissa maissa alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suurempi kuin ylemmissä. Suhteellinen epätasa-arvoisuus kuitenkin kasvoi, sillä prosenteissa laskettuna kuolleisuus väheni pienituloisilla suurituloisia vähemmän.

Suomessa ero ei kaventunut

Tutkimuksessa vertailtiin myös naisten ja miesten kuolleisuuden eroja. Miesten kohdalla sosioekonominen epätasa-arvo väheni absoluuttisina lukuina laskettuna Ruotsissa, Skotlannissa, Englannissa, Walesissa, Sveitsissä ja Espanjassa. Liettuassa miesten välinen sosioekonominen epätasa-arvo sen sijaan lisääntyi. Naisten kohdalla muutos oli kaikkialla pienempi kuin miesten.

Suomessa ero pysyi ennallaan miesten välillä. Suomessa, Norjassa ja Liettuassa naisten välinen sosioekonominen epätasa-arvo kasvoi.

THL:n mukaan Suomessa on muutenkin moniin muihin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko terveyden epätasa-arvon vähentämiseen tähtäävillä toimilla ollut vaikutusta kuolleisuuteen. Tällaisia toimia on tehty esimerkiksi Englannissa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tutkijat toteavat, että muutos vaikuttaisi johtuvan ensisijaisesti väestön tapojen muutoksesta ja hoidon kehittymisestä, eikä tasa-arvon edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Ounasteltua parempaa kehitystä

Tutkijat toteavat kuolleisuuden tutkitussa ikäryhmässä vähentyneen kaikissa ryhmissä lähes kaikissa Euroopan maissa. Voidaanko tuloksia kuitenkaan pitää hyvinä, kun suhteellinen epätasa-arvo lisääntyi? Tutkijoiden mukaan suhteellisen eron pieneneminen on harvinaista ja siksi olisi syytä olla tyytyväinen edistykseen absoluuttisissa luvuissa, kuten useimmissa maissa on tapahtunut. Kaiken kaikkiaan tutkijat arvioivat kehityksen olleen ounasteltua parempi. Tässä aineistossa eivät vielä näy vuonna 2008 alkaneen taloudellisen kriisin mahdolliset vaikutukset.

Hertta Vierula
Kuva: Fotolia