Vaikea hypoglykemia lisää diabetespotilaan sydänriskejä

Liitännäissairaudet eivät yksin selitä hypoglykemiaan liittyvää kaksinkertaista sydän- ja verisuonitautiriskiä tyypin 2 diabetespotilailla.

Tyypin 2 diabetespotilaan liian alhaiseksi laskeneeseen verensokeritasoon eli hypoglykemiaan liittyy yli kaksinkertaiseksi kohonnut sydän- ja verisuonitautien riski. BMJ:ssa julkaistun katsauksen mukaan riskin suuruutta ei voida selittää pelkästään diabeteksen liitännäissairauksilla.

Meta-analyysissä huomioitiin yhteensä yli 900 000 potilaan aineisto kuudesta tutkimuksesta. 1–5,6 vuoden seurannan aikana vaikeaa hypoglykemiaa esiintyi 0,6–5,8 %:lla potilaista. Hypoglykemiaan liitetty sydän- ja verisuonitautitapausten lisäys oli 1,56 %.

Äskettäisissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että verensokerin intensiivinen hallinta vähentää ei-kuolemaanjohtavia sydänkohtauksia. Vaikutusta kaikkiin sydän- ja verisuonitapahtumiin ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, mikä saattaa johtua juuri hoitoon liittyvästä hypoglykemian riskistä.

Tutkijat suosittelevat tyypin 2 diabetespotilaan vaikean hypoglykemian välttämistä lääkevalintojen sekä potilasohjeistuksen avulla. Säännöllinen ruokailu ja verensokerin omaseuranta ovat hyödyllisiä keinoja hypoglykemian torjunnassa.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lisää aiheesta:
Iäkkäiden diabeetikoiden matalilla verensokeriarvoilla yhteys dementiariskiin