Väitös: Munasarjasyöpä leviää oletettua useammin vatsaontelon ulkopuolelle

Väitös: Munasarjasyöpä leviää oletettua useammin vatsaontelon ulkopuolelle Kuva 1 / 1

Munasarjasyöpäpotilailta löytyi merkittävästi enemmän vatsaontelon ulkopuolisia etäpesäkkeitä PET/CT-kuvauksella kuin tietokonekuvauksen avulla. TYKSin naistenklinikalla erikoislääkärinä työskentelevän Johanna Hynnisen tutkimuksessa monilta potilailta löytyi pieniä pesäkkeitä rintaontelon ja kainaloiden imusolmukkeista. Aikaisemmin on ajateltu, että levinnytkin munasarjasyöpä rajoittuu yleensä vatsaonteloon.

Rintaontelon ja kainaloiden alueilta tautia ei voi poistaa leikkaamalla. Kun vatsaontelon tauti saadaan leikattua pois ja potilas saa solunsalpaajahoidot, saadaan levinneeseenkin tautiin yleensä hyvä hoitovaste, kertoo Hynninen.

Munasarjasyövän uusiutumisriski on valitettavasti suuri. Hynnisen havainnot osoittavat, että tauti leviää ajateltua useammin leikkauksen ulottumattomiin.

Positroniemissiotomografiaa ja tietokonekuvausta yhdistävä PET/CT-kuvantaminen antaa perinteisen anatomisen leikekuvauksen lisäksi tietoa kasvaimen aineenvaihdunnan aktiivisuudesta ja mahdollistaa pientenkin tautipesäkkeiden löytämisen.

Munasarjasyöpä on varhaisessa vaiheessa vähäoireinen ja diagnosoidaan usein vasta levinneessä vaiheessa. Tauti leviää yleensä vatsaontelon alueelle sekä imusolmukkeisiin. Hoidon kulmakivi on leikkaus, jossa pyritään poistamaan munasarjojen lisäksi kaikki mahdollinen kasvainkudos.

Leikkauksen lisäksi potilaat tarvitsevat solunsalpaajahoitoa. Laajalle levinneen taudin leikkaushoito on vaativaa, ja joskus kasvainmassaa pyritään pienentämään jo ennen leikkausta solunsalpaajahoidolla.

Leikkausta suunnitellessa on tärkeää saada mahdollisimman tarkka tieto taudin levinneisyydestä. Kun kyseessä on levinnyt tauti, voidaan potilaalta joutua poistamaan leikkauksen yhteydessä esimerkiksi osa suolta tai perna. Kuvantamisen avulla voidaan ennakoida leikkauksen laajuutta.

LL Johanna Hynninen väittelee 16.1.2015 Turun yliopistossa aiheesta Advanced epithelial ovarian cancer studies on preoperative [18F] FDG PET/CT and HE4 profile during primary chemotherapy (Levinnyt munasarjasyöpä: FDG PET/CT:n käyttö leikkausta edeltävässä arvioinnissa ja seerumin HE4:n muutos ensilinjan solusalpaajahoidon aikana).

Lähde: Turun yliopiston tiedote.

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi