Väitös: Nielurisaleikkaus vähentää nielutulehduksia aikuispotilailla

Esimerkiksi ikä, sukupuoli, nielurisojen ulkonäkö tai koko, tupakointi tai aiempien nielutulehdusten aiheuttajamikrobit eivät vaikuta siihen, hyötyykö potilas nielurisaleikkauksesta vai ei.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että nielurisaleikkaus vähentää toistuvia nielutulehduksia sairastavien aikuisten tulehdusepisodien, lääkärikäyntien ja kurkkukipupäivien määrää.

Tutkimuksen mukaan potilaiden sairastamat nielutulehdukset ovat kuitenkin erittäin harvoin hankalaoireisia. Lisäksi tiedossa on, että yksittäinen nielutulehdus johtaa hyvin harvoin komplikaatioihin. Näin ollen on tärkeää myös tutkia, hyötyvätkö potilaat omasta mielestään nielurisaleikkauksesta.

Väitöstutkimuksen mukaan potilaat keskimäärin kokivat nielurisaleikkauksen parantavan selkeästi heidän elämänlaatuaan. Leikkauksen aiheuttaman elämänlaadullisen hyödyn määrä kuitenkin vaihtelee suuresti yksittäisten potilaiden välillä.

Toistuvat nielutulehdukset aiheuttavat paljon lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja sekä poissaoloja töistä tai opinnoista. Tämä heikentää potilaiden elämänlaatua ja aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle.

Mikä ennustaa leikkauksen hyötyjä

Tutkimuksessa seurattiin tarkasti potilaiden nielutulehdusten määrää ja oireilua sekä ennen että jälkeen nielurisaleikkauksen ja heille tehtiin elämänlaatukysely kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen.

Vaikka enemmistö potilaista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta, osalla hyöty kuitenkin jää vähäiseksi. Väitöskirjatutkimuksessa pyrittiin myös etsimään sellaisia ennustetekijöitä, joiden perusteella leikkauksesta hyötyvät potilaat pystyttäisiin löytämään paremmin jo etukäteen.

Tutkimuksen mukaan ainoastaan leikkausta edeltävä suuri nieluoireilun määrä ennustaa leikkaushyötyä, mutta tämänkin tekijän ennustearvo on kohtalaisen heikko. Esimerkiksi ikä, sukupuoli, nielurisojen ulkonäkö tai koko, tupakointi tai aiempien nielutulehdusten aiheuttajamikrobit eivät vaikuta siihen, hyötyykö potilas nielurisaleikkauksesta vai ei.

Tutkimuksen mukaan suurin osa toistuvia nielutulehduksia sairastavista aikuisista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta oireiden vähenemisen ja elämänlaadun paranemisen kautta. Nielurisaleikkaus kuitenkin aiheuttaa myös ohimenevänä haittana noin kahden viikon kurkkukipujakson ja sairasloman. Myös leikkauskomplikaatiot ovat mahdollisia, vaikkakin harvinaisia. Koska leikkausta edeltävien tietojen perusteella ei voi täysin varmasti tietää hyötyykö potilas leikkauksesta, on tärkeää käydä perusteellinen lääkärin ja potilaan välinen keskustelu leikkauksen oletettavasta hyödystä, haitoista ja riskeistä.

Lääketieteen lisensiaatti Timo Koskenkorva väittelee Oulun yliopistossa 22.5.2015. Korva-, nenä- ja kurkkutautien alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Outcome after tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis (Nielurisaleikkauksen vaikutukset toistuvia nielutulehduksia sairastavilla aikuisilla).

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta