Väitös: Psoriaasi aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia

Tutkija arvioi potilaille ja työnantajille koituvien kustannusten olevan mahdollisesti jopa kaksinkertaisia verrattuna Kelalle tai sairaanhoitopiirille koituviin kustannuksiin.

Ihon ja nivelten tulehdustauti psoriaasi aiheuttaa taloudellista taakkaa erityisesti potilaille ja näiden työnantajille. Yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia koituu myös hoitojen tarjoamisesta ja lääkityksistä, toteaa Anssi Mustonen väitöstutkimuksessaan.

Psoriaasista kärsiville potilaille ja heidän työnantajilleen koituva taloudellinen taakka johtuu pääosin ajan ja työtehon menetyksistä. Sairauden kokonaiskustannuksia arvioitaessa näitä ei aina osata ottaa huomioon.

– Kaikkien osapuolten huomioiminen olisi tärkeää, kun arvioidaan sairauksien taloudellista taakkaa, Mustonen sanoo.

Väitöskirjassaan Mustonen tutki Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettuja psoriaasipotilaita. Mustonen arvioi potilaille ja työnantajille koituvien kustannusten olevan mahdollisesti jopa kaksinkertaisia verrattuna Kelalle tai sairaanhoitopiirille koituviin kustannuksiin.

– Ihotautilääkärien hoidossa oleville psoriaasispotilaille koitui merkittävää taloudellista taakkaa epäsuorista kustannuksista, kuten ihon hoitoon käytetystä ajasta sekä hoitoihin ja lääkärin vastaanotolle matkustamisesta. Psoriaasin hoitoon käytettävistä lääkkeistä potilaat maksoivat keskimäärin viidenneksen, noin 200 euroa vuosittain, Mustonen kertoo.

Valohoitoa saaneille potilaille aiheutui runsaasti kustannuksia matkustamisesta. Mustonen havaitsi tutkimuksessaan, että valohoitoa saivat selvästi muita useammin lähempänä hoitopaikkaa asuvat.

– Tämä herättää kysymyksiä siitä, tarjotaanko potilaille eri hoitovaihtoehtoja tasapuolisesti.

Biologiset lääkkeet aiheuttavat lähes puolet hoitokustannuksista

Psoriaasin on arvioitu huonontavan potilaiden elämänlaatua yhtä merkittävästi kuin esimerkiksi syöpä tai sydämen vajaatoiminta. WHO listasi psoriaasin viime vuonna vakavien ei-tarttuvien sairauksien joukkoon, mikä kuvastaa psoriaasin merkittävyyttä. Psoriaasipotilaiden elämänlaadun parantaminen onkin yksi hoitojen päätavoitteita.

Psoriaasin hoitoon käytettävät biologiset lääkkeet joko pistetään ihon alle tai annetaan suonensisäisesti. Nämä lääkkeet ovat huomattavan kalliita, ja tutkimuksessaan Mustonen arvioi niiden aiheuttavan yli puolet kaikista lääkekustannuksista, vaikka niitä käytti vain hyvin pieni osa potilaista.

– On huomioitava, että biologisten lääkkeiden käyttö näyttää lisääntyvän jatkuvasti. Tarvitaan kansallisia hoitosuosituksia, jotka voivat auttaa lääkäreitä tekemään kustannustehokkaampia päätöksiä tulevaisuudessa, Mustonen pohtii.

Perjantaina 4. syyskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi lääketieteen lisensiaatti Anssi Mustosen väitöskirja Economic burden of psoriasis (Psoriaasin taloudellinen taakka).

Lue lisää:
Mikä on biologinen lääke?
Sairaus ammattina

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia