Valvira aloittaa yt-neuvottelut

Valviran käytettävissä olevat määrärahat supistuvat 1,3 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Valviran mukaan tarvittavia säästöjä ei saavuteta ilman henkilöstövaikutuksia.

Valvira aloittaa 2. joulukuuta 2015 yt-neuvottelut, jotka kestävät vähintään kuusi viikkoa. Neuvottelujen piirissä on koko Valviran henkilöstö, 170 työntekijää. Valvirassa työskentelee tällä hetkellä 12 lääkäriä.

– Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 35 palvelussuhteen päättymiseen, toteaa Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Hän kertoo, että Valviran käytettävissä olevat määrärahat supistuvat 1,3 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Tarvittavia säästöjä ei saavuteta ilman henkilöstövaikutuksia.

Valviran toimintaa tarkastellaan yt-neuvotteluissa kokonaisuutena.

– Isot sote-uudistukset ovat nyt meneillään, ja Valviran toimintamallia muokataan vastaamaan tehokkaammin valvonnan uusiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa muun muassa valvonnan menettelytapojen kehittämistä ja parantamista, byrokratian vähentämistä ja toiminnan priorisoimista asiakas- ja potilasturvallisuus huomioon ottaen, Marja-Liisa Partanen huomauttaa.

Valviralle tulee uusia tehtäviä

Partasen mukaan toimintaympäristön murroksessa myös valvontaviranomaiseen kohdistuu entistä enemmän ja aikaisempaa monimuotoisempia odotuksia.

Marja-Liisa Partanen mainitsee, että toimintoja tehostetaan edelleen ja voimavaroja kohdennetaan toimintaympäristön muutostekijät huomioon ottaen. Valviralle tulee myös uusia, lainsäädännöstä johtuvia tehtäviä, joita varten on tulossa jossain määrin myös resursseja. Uusi kokonaisuus on muun muassa sosiaalihuollon ammatinharjoittamislainsäädäntö, jonka toimeenpano vaatii esimerkiksi rekisterin rakentamisen ja uusien lupa-, valvonta- ja rekisteröintiprosessien luomisen ja jalkautuksen.

– Tavoitteenamme on kehittää koko viraston toimintamallia ja rakenteita vastaamaan entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Samalla luodaan toiminnallinen ja taloudellinen perusta, jolla turvataan viraston tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia