Vanhemmat ovat huolissaan lastensa netin käytöstä

Lasten netin käyttö, kiusaaminen ja oma jaksaminen huolettavat vanhempia

Suurin osa viidesluokkalaisten lasten perheistä voi hyvin, ilmenee THL: n tutkimuksesta. Osalla perheistä ei kuitenkaan ole riittävästi yhteistä aikaa.

Vanhemmat kokivat huolta erityisesti lapsen netin käytöstä. Vanhempien arvion mukaan noin puolet lapsista käytti yli kaksi tuntia aikaa television katseluun, sosiaalisen median, tietokoneen ja kännykän viihdekäyttöön tai pelaamiseen koulupäivinä. Viikonloppuisin näin toimi valtaosa lapsista.

Valtaosa vanhemmista kertoi kuitenkin pärjäävänsä vanhempana hyvin arjen keskellä, mutta olivat huolissaan omasta jaksamisestaan, maltin menettämisestä ristiriitatilanteissa lapsen kanssa, vanhemmuuden taitojen riittävyydestä ja perheen taloudellisesta tilanteesta.

Omaan vanhemmuuteen tai perheeseen liittyviin huolenaiheisiin vanhemmat olivat saaneet vähemmän apua ja tukea kuin lapseen liittyviin huoliin. Eniten saatiin tukea perheen lähipiiristä. Yhteistyö opiskeluhuollossa toimivien ammattilaisten kanssa toimi pääosin hyvin erityisesti opettajan ja kouluterveydenhoitajan kanssa.

Vanhempien arvioiden mukaan noin viidennestä lapsista oli kiusattu koulussa tai koulumatkoilla vähintään joskus. Kiusaamisen kohteesi oli joutunut useampi poika kuin tyttö. Noin 10 prosenttia vanhemmista oli sitä mieltä, että kiusaaminen ei ollut loppunut siihen puuttumisen jälkeen.

Viidesluokkalaisten lasten vanhemmilta kysyttiin näkemyksiä perheiden hyvinvoinnista, avun saamisesta ja palveluista. Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi hankkeeseen osallistui myös Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähde:
Kanste O., Halme N., Perälä M-L. Viidesluokkalaisten oppilaiden vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä. THL. Raportti 1/2016.

Kuva: Panthermedia

Lue myös: Suomalaistutkimus: Hyvä lapsuus voi ehkäistä sydänongelmia
Lasten käytösongelmat paranivat vanhempia tukemalla
Lapsuuden traumoilla on pitkät jäljet