Varhainen altistus saattaa vähentää maapähkinäallergiaa

Varhain aloitettu maapähkinäaltistus oli yhteydessä maapähkinäallergian vähenemiseen suuressa allergiariskissä olevilla lapsilla. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että altistus pitäisi tapahtua lääkärin valvonnassa.

Suuressa allergiariskissä olevat lapset saattavat hyötyä varhaisesta ja pitkäaikaisesta maapähkinäaltistuksesta.

NEJM-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa varhainen maapähkinäaltistus vähensi merkittävästi maapähkinäallergian syntymisen riskiä ja auttoi immuunivasteen muotoutumisessa. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että altistus pitäisi tapahtua lääkärin valvonnassa.

Maapähkinäallergia on yleistynyt merkittävästi länsimaissa viime vuosina.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 640 vauvaa käyttämään maapähkinävalmistetta tai välttämään maapähkinöitä viiden vuoden ikään saakka.

Tutkimuksen alkaessa lapset olivat 4–11 kuukauden ikäisiä ja heillä oli joko vaikea atooppinen ekseema tai kananmuna-allergia tai molemmat. Ihopistokokeiden mukaan tutkittavat lapset eivät kuitenkaan olleet vielä herkistyneet maapähkinälle tai kokeissa syntyneet ihoreaktiot olivat vielä pieniä.

Tutkimusryhmän lapset saivat viikoittain vähintään 6 grammaa maapähkinäproteiinia maapähkinävoin tai maapähkinävalmisteen muodossa.

Viiden vuoden iässä 13,7 %:lla kontrolliryhmän lapsista oli maapähkinäallergia, kun maapähkinäryhmässä allergian esiintyvyys oli 10,6 %.

Maapähkinäallergian riski väheni yli 80 % maapähkinäryhmässä kontrolliryhmään verrattuna.

Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa vakavien allergiareaktioiden yleisyydessä. Verrokkiryhmässä maapähkinöiden välttäminen oli yhteydessä suurempaan maapähkinäallergian riskiin, mikä herättääkin tutkijoiden mukaan kysymyksiä välttämisdieetin hyödyistä.

Jatkotutkimuksessa selvitetään parhaillaan, pysyykö maapähkinäallergia yhä loitolla, vaikka maapähkinän jatkuva käyttö keskeytyisi.

Tutkijat  huomauttavat, että altistus pitäisi tapahtua lääkärin valvonnassa.

Lähde:
NEJM: Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy

Maria van der Meer
kirjoittaja on Lääkärilehden toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.