Varhainen mikrobialtistus voi vaikuttaa allergisten sairauksien kehittymiseen

"Mielenkiintoista oli havaita, että varhainen suolitulehdus imeväisiässä näyttää liittyvän allergisiin sairauksiin ja että suolen kolonisaatiolla voi olla olennainen vaikutus allergioiden kehittymiseen."

Varhaislapsuuden mikrobikuorma muokkaa lapsen immuunivasteita ja voi vaikuttaa allergisten sairauksien kehittymiseen, osoittaa tuore väitöstutkimus. Tulokset kertovat myös, että varhaislapsuudessa sairastettu suolitulehdus voi lisätä allergiasairauksien riskiä.

FM Laura Orivuori tutki väitöstyössään IgE-herkistymisen (atooppisen herkistymisen), allergisten sairauksien, suolen läpäisevyyden ja tulehduksen kehittymistä maatilaympäristöstä kotoisin olevilla lapsilla sekä lapsilla, jotka eivät asuneet maatilaympäristössä.

Tutkimus osoitti, että varhaisen iän tulehdusvaste, joka määritettiin hs-CRP-mittauksella yhden vuoden iässä, oli yhteydessä lapsen alentuneeseen riskiin olla IgE-herkistynyt 4,5 vuoden iässä.

– Tulos viittaa siihen, että heikko tulehdusvaste varhaislapsuudessa voi altistaa IgE- herkistymiselle, Orivuori toteaa.

Rintaruokinnan vaikutus allergiaan syntyyn

Rintaruokinnan allergioilta suojaavasta vaikutuksesta on käyty paljon keskustelua. Orivuoren tutkimustulosten perusteella liukoisen immunoglobuliini A:n ( sIgA) kohonneet pitoisuudet äidinmaidossa vähensivät lapsen riskiä sairastua atooppiseen ihottumaan alle neljävuotiaana. Niillä äideillä, jotka olivat tekemisissä korkeasta mikrobialtistuksesta kielivien ympäristötekijöiden kanssa, oli suurempi todennäköisyys kohonneisiin rintamaidon sIgA-pitoisuuksiin.

Kun lapsi altistuu lehmänmaidolle ja vehnälle, hänen elimistöönsä muodostuu vasta-aineita lehmänmaidon β-laktoglobuliinia (BLG) ja vehnän gliadiinia vastaan. Vasta-aineiden määrään vaikuttavat myös suolen läpäisevyys ja tulehdus. Orivuoren tutkimus osoitti, että jos lapsella oli vuoden ikäisenä kohonneet vasta-ainepitoisuudet BLG:ta tai gliadiinia vastaan, hänellä oli kuusivuotiaana kohonnut riski olla herkistynyt vähintään yhdelle allergeenille.

– Nämä tulokset viittaavat siihen, että voimistunut vasta-aineiden tuotto ruoan antigeenejä vastaan liittyy limakalvon sietokyvyn muutoksiin, kuten suolen läpäisevyyden muutoksiin ja / tai muutoksiin suoliston mikrobistossa, ja tämä näkyy myöhemmin herkistymisenä allergeeneille, Orivuori sanoo.

Varhaislapsuuden voimakas suolitulehdus lisää allergian riskiä

Ulosteesta mitattu kalprotektiini on suolitulehduksen merkkiaine. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, millainen yhteys varhaisen iän kalprotektiini-pitoisuudella on myöhempään allergioiden kehittymiseen lapsilla, jotka asuivat maatilaympäristöissä ja toisaalta lapsilla, jotka eivät asuneet maatilaympäristössä. Lisäksi tutkittiin suoliston mikrobien vaikutusta ulosteen kalprotektiinipitoisuuksiin.

Maatilaympäristössä asuvilla lapsilla oli korkeammat kalprotektiiniipitoisuudet verrattuna lapsiin, jotka eivät asuneet maatilaympäristössä. Maatilaympäristö ei kuitenkaan selittänyt osalla lapsista havaittuja erittäin korkeita kalprotektiinipitoisuuksia.

Niillä lapsilla, joilla oli erittäin korkeat ulosteen kalprotektiinipitoisuudet kahden kuukauden iässä, oli kohonnut riski sairastua atooppiseen ihottumaan ja astmaan tai ahtauttavaan keuhkoputkitulehdukseen kuuden vuoden ikään mennessä. Erittäin korkea ulosteen kalprotektiinipitoisuus oli yhteydessä ulosteen Escherichia- bakteerien alhaiseen määrään.

– Tulokset viittaavat siihen, että varhaislapsuuden korkea voimakas suolitulehdus aiheuttaa kohonneen allergisten sairauksien riskin ja että varhaisella suoliston mikrobikolonisaatiolla on pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, Orivuori toteaa.

Hänen mukaansa tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan mikrobikuorma varhaislapsuudessa muokkaa lapsen immuunivasteita ja vaikuttaa allergisten sairauksien kehittymiseen.

– Mikrobialtistus vaikuttaa suoraan lapsen immuunijärjestelmän kehittymiseen, mutta lisäksi se voi vaikuttaa epäsuorasti muuttamalla äidinmaidon koostumusta. Mielenkiintoista oli havaita, että varhainen suolitulehdus imeväisiässä näyttää liittyvän allergisiin sairauksiin ja että suolen kolonisaatiolla voi olla olennainen vaikutus allergioiden kehittymiseen.

FM Laura Orivuori väittelee 18. syyskuuta 2015 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "The Development of Immune Responses and Allergy in Children from Farming and Non-farming Environments".

Lue myös:
Uusi allergiaohjelma muuttaa asenteita
10 väitettä kosmetiikan aiheuttamista allergioista
Voiko toiselle ihmiselle olla allerginen?
Tulehduksella on yhteys allergisten sairauksien syntyyn

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia