Venäjälle hoitoon – moni maahanmuuttaja käy lääkärissä kahdessa maassa

Joka kymmenes venäläistaustainen maahanmuuttaja oli kokenut syrjintää suomalaisessa terveydenhuollossa.

Reilut 15 prosenttia venäläistaustaisista maahanmuuttajista oli käynyt viimeisen vuoden aikana lääkärissä Venäjällä, kertoo Caring Sciences -lehdessä julkaistu suomalainen tutkimus.

Tyypillistä on, että venäläistaustainen maahanmuuttaja hakee hoitoa molemmista maista samaan aikaan. Tähän liittyy hoidon kannalta useita riskejä.

Tutkijat haluavatkin lääkärien kiinnittävän huomiota hoitomatkailuun.

– Seurannan puute sekä päällekkäiset hoidot ja lääkitykset ovat vakavia huolenaiheita kroonisten sairauksien kohdalla. Hoitavien lääkärien tulisi olla tietoisia mahdollisesta yhtäaikaisesta eri maiden terveyspalvelujen käytöstä, tutkimuksessa todetaan.

Potilaat saattavat myös muun muassa käyttää heikkolaatuisia lääkkeitä tai lykätä lääkäriin menoa seuraavan matkan ajankohtaan, millä voi olla huonoja seurauksia.

Noin joka kymmenes venäläistaustainen maahanmuuttaja oli kokenut syrjintää suomalaisessa terveydenhuollossa. Mitä enemmän maahanmuuttajilla oli kokemuksia syrjinnästä ja epäoikeudenmukaisuudesta, sitä enemmän he hakeutuivat hoitoon Venäjälle.

Vahva sosiaalinen integroituminen taas oli yhteydessä vähäisempään venäläisten terveyspalvelujen käyttöön.

kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/2017