Verenpainelääkkeitä käytetään liian vähän

Väitöstutkimuksen mukaan kohonneen verenpaineen lääkehoidossa olisi tehostamisen varaa.

Väitöstutkimuksen mukaan kohonneen verenpaineen lääkehoidossa olisi tehostamisen varaa.

LL Teemu Ahola selvitti väitöstutkimuksessaan kohonneen verenpaineen hoidon lääkevalintoja ja lääkeyhdistelmiä suhteessa kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin.

Tutkimuksessa selvisi, että beetasalpaajien suhteellinen yliedustus muihin verenpainelääkkeisiin nähden jatkui etenkin diabeetikoilla ja komplisoitumatonta kohonnutta verenpainetta sairastavilla. Aholan mukaan beetasalpaajaa määrättiin usein, vaikka ehdotonta lääketieteellistä perustetta beetasalpaajan valinnalle ei ollut.

Aholan seurasi kohonneen verenpaineen hoitoa vuosina 2000–2006. Tänä aikana yhdistelmälääkehoito lisääntyi etenkin kolmen tai useamman verenpainelääkkeen käytön osalta. Uudempien lääkehoitojen, erityisesti angiotensiinireseptorin salpaajien käyttö lisääntyi huomattavasti.

Ahola toteaa, että tästä huolimatta verenpainelääkkeitä käytettiin liian vähän ja vain pieni osa potilaista oli verenpaineen hoitotavoitteessa.

2000-luvun alussa alle kolmannes verenpaineen lääkehoidossa olevista komplisoitumatonta kohonnutta verenpainetta sairastavista potilaista alitti silloisen hoidon tavoitetason 140/90 mmHg. Väitöstutkimuksen mukaan hoitotavoitteen saavuttaisi kaksi kolmesta, jos tavoitetason ylittävien hoitoa tehostettaisiin yhdellä tai tarvittaessa kahdella lääkkeellä. Lääkehoidon tehostaminen vähentäisi samalla hoidossa olevien aivohalvauksia 28 prosentilla ja sydäninfarkteja 21 prosentilla.

Aholan väitöstutkimuksen aineistona oli Terveys 2000 -tutkimusaineiston 30–99-vuotiaat, joita oli 6 209. Tutkittavat osallistuivat vuosina 2000–2001 haastatteluihin, perusteelliseen terveystarkastukseen ja laboratoriotutkimuksiin.

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin Kansaneläkelaitoksen reseptitiedoista ja erityiskorvausrekistereistä koottua aineistoa, joka käsitti yhteensä 1, 59 miljoonaa yli 30-vuotiasta suomalaista. Kelan aineisto sisälsi myös tiedot verenpaine- ja kolesterolilääkeostoista Suomessa.

LL Teemu Aholan väitöstutkimus tarkastetaan Turun yliopistossa 24.5.2013.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.