Viina tappaa vähemmän

Alkoholin kulutus väheni. Samalla erot sosiaaliryhmien elinajanodotteessa kaventuivat.

Elinajanodotteen erot tulo- ja koulutusryhmien välillä olivat yhä suuria 2010-luvulla. Niiden kasvu on kuitenkin pysähtynyt ja jopa kaventunut hieman, osoittaa Lääkärilehdessä julkaistu tutkimus.

Alkoholikuolleisuuden vähenemisellä oli erojen kaventumisessa suuri merkitys. Tutkimuksen mukaan alkoholikuolleisuuden väheneminen on linjassa alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemisen kanssa.

Miesten elinajanodotetta pidensi alkoholiperäisen kuolleisuuden vähenemisen lisäksi muun muassa tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuolleisuuden väheneminen alimmissa sosiaaliryhmissä.

Naisilla erot syöpäkuolleisuudessa ovat yhä kasvaneet. Syöpäkuolleisuus oli naisilla merkittävin elinajanodote-eroja 2010-luvulla suurentanut kuolemansyy.

Lähde: Tarkiainen L, Martikainen P, Peltonen R, Remes H. Sosiaaliryhmien elinajanodote-erojen kasvu on pääosin pysähtynyt. Suom Lääkäril 2017;72:588–93.

Suvi Sariola

Kuva: Fotolia

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja