Viitehintajärjestelmä laskee lääkkeiden hintoja lyhyellä aikavälillä

Viitehintajärjestelmän käyttöönotto laskee sen piiriin tulleiden valmisteiden hintoja lyhyellä aikavälillä. Pidemmän aikavälin vaikutukset eivät ole yhtä vakuuttavia.

Kelan tutkijoiden Value in Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon vaikutuksia psykoosilääkkeiden hintoihin 2,5 vuotta viitehintajärjestelmän käyttöönotosta. Tutkimus osoitti, että psykoosilääkkeiden hinnat laskivat tänä aikana merkittävästi.

Hinnat laskivat lääkkeestä riippuen 25 prosentista 51 prosenttiin. Keskimääräinen hinnan lasku oli 40 prosenttia. Suurin osuus säästöistä saavutettiin lähes välittömästi viitehintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmään kuuluvien valmisteiden hintojen kehitys on tasaantunut tai hinnat ovat jopa lähteneet lievään nousuun.

Toimiiko viitehintajärjestelmä yhä tehokkaasti?

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lääkevaihdolla olisi mahdollisesti saavutettu 2,5 vuodessa lähes viitehintajärjestelmän vaikutuksia vastaava hintojen lasku. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto laski kuitenkin hintoja nopeasti, mikä tuotti lyhyellä aikavälillä merkittäviä lisäsäästöjä. Toisaalta tutkimuksessa todettiin, että pidemmällä aikavälillä järjestelmän kyky edistää valmistajien välistä hintakilpailua on heikko. Hintakilpailun edistämiseksi järjestelmää tuleekin kehittää edelleen.

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Kelan reseptitiedostosta. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen myydyimmän psykoosilääkkeen, ketiapiinin, olantsapiinin ja risperidonin, hoitopäivähintojen kehitystä yli kolme vuotta ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa ja 2,5 vuotta sen jälkeen. Koska yksi tarkastelluista lääkeaineista, risperidoni, oli liitetty lääkevaihtoon reilua vuotta ennen viitehintajärjestelmän käyttöönottoa, tutkimuksessa voitiin myös eritellä lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän vaikutukset hintojen kehitykseen.

Mikä on viitehintajärjestelmä?

Samaan viitehintaryhmään kuuluvat lääkkeet sisältävät samaa lääkeainetta, ovat koostumukseltaan samanarvoisia ja niitä myydään kooltaan toisiaan vastaavissa pakkauksissa.

Viitehintaryhmät määrittää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Ryhmän viitehinta lasketaan lisäämällä ryhmän edullisimman valmisteen hintaan 1,50 euroa, jos valmisteen hinta on alle 40 euroa tai 2,00 euroa, jos valmisteen hinta on vähintään 40 euroa. Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehinnat neljännesvuosittain.

Lähde:
Kela
Koskinen Hanna, Mikkola Hennamari, Saastamoinen Leena K, Ahola Elina, Martikainen Jaana E. Time Series Analysis on the Impact of Generic Substitution and Reference Pricing on Antipsychotic Costs in Finland

Kuva:
Panthermedia