Voisiko työaikaan kuulua pakollista liikuntaa?

Liikunta lisää tutkimusten mukaan työn tehokkuutta, työhyvinvointia ja auttaa työurien pidentämisessä.

Voisiko työnantaja vaatia tulevaisuudessa työntekijöiltään liikuntaa työajalla?

Ehdotus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Työelämä 2025 -katsausta, joka ennakoi työelämän muutoksia työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

– Tavoitteena on herättää keskustelua ja nostaa esiin uudenlaisia ehdotuksia siihen, miten työntekijät pysyisivät työkykyisinä mahdollisimman pitkään, kertoo neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiro.

– Työsuojeluhallinnossa tarkastellaan seuraavaksi, mitkä raportin ehdotuksista otetaan jatkokäsittelyyn.

Idea voi päätyä STM:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen hankkeeksi. Siinä tarkasteltaisiin työnantajan ja työntekijöiden näkökulmaa ja sitä, millaisia terveysvaikutuksia työaikaisella liikunnalla olisi työn tehokkuuteen ja sairauspoissaoloihin.

Liikunta lisää tutkimusten mukaan työn tehokkuutta, työhyvinvointia ja auttaa työurien pidentämisessä.

Koko tulevaisuuskatsaus on luettavissa STM:n verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia