Vuodeosastohoito väheni erikoissairaanhoidossa

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2013 yhteensä 1,78 ­miljoonaa potilasta. Heidän keski-ikänsä oli 53 vuotta.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa 3,2 prosenttia. Hoitopäivien määrä on vähentynyt samassa ajassa lähes 23 prosenttia, kertoo THL:n tilastoraportti.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2013 yhteensä 1,78 ­miljoonaa potilasta. Heidän keski-ikänsä oli 53 vuotta.

Eniten hoitojaksoja ja -päiviä oli verenkiertoelinten sairauksien hoidossa. Avohoidon käyntejä oli taas eniten kasvaindiagnoosien takia.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Sami Perttilä 

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.