Yksilöllisesti räätälöity syövän hoito etenee vähitellen

Yksilöllinen syövän hoidon valinta on teoriassa mielenkiintoinen tavoite, mutta menetelmä ei ole vielä valmis sovellettavaksi kliiniseen hoitoon.

Yksilöllisesti räätälöity syövän hoito on onkologisen tutkimuksen ja hoidon ­keskeisiä tavoitteita. Syöpäsolujen ­perimän ja syöpäsairauksien kliininen monimuotoisuus viittaavat siihen, että samannimisiä syöpiä ei voida tuloksellisesti hoitaa yhdellä menetelmällä, vaan tarvittaisiin yksilöllisiä syöpäbiologian ymmärrykseen perustuvia ratkaisuja. Näyttö yksilöllisen lähestymistavan ­hyödyistä potilaiden hoidossa on vielä vähäistä.

Tutkimuksessa oli mukana 423 etä­pesäkkeistä rintasyöpää sairastavaa potilasta. Näistä 407 potilaalta saatiin syöpäkudosnäytteet, jotka tutkittiin ­nykyaikaisin sekvensointimenetelmin syövän perimän muutosten selvittämiseksi.

Sekvensointi onnistui 70 %:lla potilaista, 195 potilaalla (46 %) tunnistettiin perimän virhe. Tavallisin mutaatio oli PIK3CA (n = 74). CCND1 (n = 53) ja FGFR1 (n = 36) olivat melko yleisiä. 117 potilaan näytteessä todettiin harvoin esiintyviä geenimuutoksia.

Potilaista 13 % (n = 55) oli sellaisia, joiden hoito voitiin valita yksilöllisesti. Mitattava hoitovaste voitiin määrittää 43 potilaalla, jotka saivat kohdistettua hoitoa. Vain 9 % (n = 4) sai hoito­vasteen, yhdeksän potilaan tauti pysyi stabiilina (21 %). Näytteenottoon liittyi vakavia haittoja neljällä potilaalla (ilmarinta, kipua, verenvuoto).

Yksilöllinen syövän hoidon valinta on teoriassa mielenkiintoinen tavoite, mutta menetelmä ei ole vielä valmis sovellettavaksi kliiniseen hoitoon.
André F, Bachelot T, Commo F ym. Comparative genomic hybridisation array and DNA sequencing to direct treatment of metastatic breast cancer; a multicentre, prospective trial (SAFIR01/UNICANCER). Lancet Oncol 2014;15:267–74.

Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri,
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16–17/2014.