Yliopistosairaalat kritisoivat päätöstä opetuspotilaista

Oikeusasiamiehen mukaan opetustilanteeseen osallistumisesta tarvitaan kirjallinen suostumus. Tämä tuo ongelmia, toteavat johtajaylilääkärit.

Yliopistosairaalat kritisoivat eduskunnan oikeusasiamiehen tuoretta päätöstä, jonka mukaan opetussairaaloiden on hankittava potilailta kirjallinen suostumus opetustilanteeseen osallistumisesta.

Kaikissa viidessä yliopistosairaalassa on nyt käytäntönä kysyä potilailta lupa suullisesti.

Monen johtajaylilääkärin mielestä tilanne vaatii yhteistä neuvottelua. TYKS:n johtajaylilääkärin Samuli Saarnin mukaan muutoksesta pitää sopia kansallisesti, jotta kaikissa yliopistosairaaloissa toimitaan samalla tavalla.

– Nyt tehty linjaus on huomattava uhka terveydenhuollon opetuksen järjestämiselle. Suullisen suostumuksen pyytämisestä on ollut äärimmäisen vähän haittaa, joten saavutettavat hyödyt ja haitat eivät ole suhteessa. Suomalaiset ymmärtävät hyvin, että ammattilaisia pitää kouluttaa jossakin, hän toteaa.

Oikeusasiamies otti asiaan kantaa Satakunnan keskussairaalaa koskevan kantelun takia. Sairaala oli lähettänyt potilaille kirjeitä, joissa ei käynyt selvästi ilmi, että opetuspotilaaksi ryhtyminen on vapaaehtoista.

Lainsäädäntö on ristiriitainen

KYS:n johtajaylilääkäri Jorma Penttinen huomauttaa, että oikeusasiamies vetoaa potilaslain 13. pykälään.

– Olemme tulkinneet, että laki potilaan asemasta taas ei velvoita hankkimaan opetuspotilaalta kirjallista suostumusta. Riittää, kun suostumus kirjataan potilaskertomukseen sanelemalla.

Penttinen ihmettelee, miten kirjallisia lupia alettaisiin skannailla sähköiseen potilaskertomukseen.

– Se ei ole ihan tätä päivää. Kun tavoitteena on digitalisointi ja potilaskertomus on sähköinen, niin se on hyppy takaisin, hän sanoo.

Penttisen mukaan oikeusasiamiehen päätös on herättänyt keskustelua. Hän kaipaa yhteistä sopimista asiasta. KYS:ssä on ehdotettu, että yliopistosairaalat ja lääketieteen opiskelijajärjestöt voisivat laatia kirjelmän oikeusasiamiehelle.

Tutkimus- ja opetusjohtaja Anne Pitkärannan mukaan HYKS:llä ei ole aikeita muuttaa käytäntöä päätöksen takia, mutta kansallisesti yhtenäistä toimintatapaa on syytä hakea. Hän katsoo, että päätöksessä ei ymmärretä opetussairaaloita.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Pitkärannan mukaan kirjalliset, etukäteen annettavat suostumukset ovat absurdeja potilaiden kannalta ja kääntyvät itseään vastaan.

– Teknisesti on mahdotonta rajata, mitä kirjallinen suostumus sisältäisi. Potilasnäkökulmasta on paljon merkittävämpää se, että lupa kysytään varsinaisessa opetustilanteessa.

Päivystys ja osastokierrot hankalia

TAYS:n johtajaylilääkärin Kari-Matti Hiltusen mukaan on järjestettävissä, että hoitoon kutsuttavilta potilailta pyydetään allekirjoitettava kirjallinen lupa. Jos käytäntö laajennetaan kaikkiin potilaisiin, törmätään hankaluuksiin.

– Päivystyspotilaiden kohdalla yhteispäivystysyksiköissä tilanne on monimutkainen. Hätätilapotilaiden hoito ja opiskelijoiden mahdollisuudet perehtyä niihin ovat yksi esimerkki ongelmista, Hiltunen kertoo.

– Mielestäni tästä pitää päättää valtakunnallisesti ja yhteneväisesti. Päivystyksessä hätätilanteiden diagnostiikan ja hoidon opiskelu on välttämätön osa lääkärikoulutusta, ja se täytyy turvata.

OYS käsittelee asiaa loppuviikosta. Johtajaylilääkäri Kari Haukipuro toteaa kuitenkin, että oikeusasiamiehen ohjetta noudattaen opiskelijan osallistuminen tavalliselle osastokierrolle on lähes mahdotonta.

Kuva: Haartmanin sairaala Helsingissä on yksi suomalaisista opetussairaaloista.

Kuvaaja: Mikko Käkelä