Yliopistosairaaloiden mielestä naispareja ei syrjitty

Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit puolustavat yhteistä linjaustaan ja toteavat, kyse on syrjinnän sijaan julkisen terveydenhuollon rajojen asettamisesta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Suomen viisi yliopistosairaalaa ovat syrjineet itsellisiä naisia ja naispareja eväämällä heiltä hedelmöityshoidot luovutetuilla sukusoluilla. Lautakunta tiedotti asiasta viime viikon tiistaina.

Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit puolustavat yhteistä linjaustaan ja toteavat, kyse on syrjinnän sijaan julkisen terveydenhuollon rajojen asettamisesta. Hedelmöityshoitojen rajaus on ollut sama kaikille, sillä myöskään heteroparit eivät ole saaneet hedelmöityshoitoa lahjasoluilla.

Johtajaylilääkäreitä hämmästyttää, että lautakunta totesi yhdenvertaisuuslain ohittavan lääketieteellisiin syihin perustuvat hoitoperusteet hedelmöityshoitojen osalta.

– Ongelma lääketieteellisten ja biologisten syiden ohittamisessa on, että se johtaa täysin rajattomaan tilanteeseen. Lautakunnan päätös tarkoittaa esimerkiksi lahjamunasoluhoitojen toteuttamista julkisilla varoilla naisille ilman yläikärajaa – hoidon tulokset ovat varsin hyviä jopa 60-vuotiaille, viiden yliopistosairaalan johtajaylilääkärien allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan.

Johtajaylilääkärit odottavat Palveluvalikoimaneuvostolta pikaista ratkaisua siitä, millä kriteereillä hedelmöityshoidot kuuluvat Suomessa julkisen palvelun piiriin.

– Kaikilla on oikeus hankkia hoitoa lapsettomuuteen sen syistä riippumatta. Sosiaalisin syin toteutettavat lapsettomuuden hoidot eivät kuitenkaan kuulu verovaroin korvattavaan palveluvalikoimaan, eikä Kela maksa niistä korvauksia yksityissektorilla. Päätös aiheuttaisi miljoonien eurojen lisäkustannukset kunnille tilanteessa, jossa rahat jouduttaisiin ottamaan muista sosiaali- ja terveyspalveluista, he toteavat.

Johtajaylilääkärit pitävät myös lautakunnan heille asettamaa 30 000 euron henkilökohtaista uhkasakkoa ylilyöntinä. He aikovat valittaa päätöksestä.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.