Ylipaino näyttää suojelevan sepsis-potilasta

On mahdollista, että lihavien ihmisten sepsikset ovat taustaltaan ja oirekuvaltaan erilaisia, mikä vaikuttaa heidän selviytymiseensä.

Uusimmassa Critical Care Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin ylipainoisten ja lihavien sepsis-potilaiden (potilaiden, joilla on verenmyrkytys) selviytyvän sairaalahoidosta paremmin kuin normaalipainoisten.

Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 1999–2005 sairaalahoitoon joutuneiden 1 404 verenmyrkytys-potilaan kuolleisuutta ja jatkohoidon tarvetta suhteessa heidän painoindeksiinsä. Vuoden aikana ylipainoiset potilaat (kerroinsuhde = 0.59; 95% luottamusväli 0.39–0.88) vakavasti lihavat (kerroinsuhde = 0.46; 95% luottamusväli 0.26–0.80) olivat useammin elossa kuin normaalipainoiset.

Ylipainoisilla ja lihavilla sepsis-potilailla oli useampia jatkohoitopäiviä vuoden aikana kuin normaalipainoisilla, mutta ero aiheutui lähinnä siitä, että heitä oli enemmän elossa. Tilastot osoittavat, että sairaalahoitoon joutuneista sepsis-potilaista ensimmäisen vuoden aikana kuolee noin puolet.

Sepsis-potilaiden määrä on Yhdysvalloissa kaksinkertaistunut 15 viime vuoden aikana. Suomessa vaikean sepsiksen ilmaantuvuutta tutkittiin prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa vuosina 2004–2005, jona aikana tehohoitoon joutui 4 500 aikuispotilasta, joista 470:llä oli vaikea sepsis. Potilaista kuoli vuoden sisällä 40,9 prosenttia.

Critical Care Medicine -lehden editoriaalissa pohditaan mahdollisia syitä painoindeksin paradoksaaliseen vaikutukseen. Yleensähän lihavuuden tiedetään lisäävän sairastavuutta ja sairaalahoidon tarvetta. On mahdollista, että lihavien ihmisten sepsikset ovat taustaltaan ja oirekuvaltaan erilaisia, mikä vaikuttaa heidän selviytymiseensä. Editoriaali pitää myös mahdollisena, että lihavia ihmisiä hoidetaan ”huolellisemmin”, kun heidän riskinsä arvioidaan suuremmiksi.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lähde:
Critical Care Medicine
Critical Care Medicine

Kirjoittanut:
Ulla Järvi
toimittaja

Kuva:
Panthermedia