Ympärivuorokautinen päivystys yhteispäivystyksiin

Synnytykset keskitetään potilasturvallisuuden varmistamiseksi sairaaloihin, joissa on valmius hoitaa noin tuhat synnytystä vuodessa.

Päivystysasetuksen uudistus keskittää ympärivuorokautista päivystystä, tiukentaa päivystyksenä tehtävien leikkausten laatukriteereitä ja keskittää synnytyksiä sairaaloihin, joissa on valmius hoitaa noin tuhat synnytystä vuodessa.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) allekirjoitti tänään päivitetyn päivystysasetuksen. Sen tavoitteena on turvata mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset päivystyspalvelut koko maassa.

Asetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä jatkossa yhteispäivystyksenä. Tavoitteena on noin 15 usean erikoisalan yhteispäivystyspistettä.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Kunnat voivat hakea ministeriöltä poikkeuslupaa yöpäivystyksille, jos se on pitkien välimatkojen tai potilasturvallisuuden takia tarpeen.

Silloinkin päivystyspisteissä on oltava ympärivuorokautiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut, riittävä henkilöstön osaaminen ja valmius siirtää potilaita yhteispäivystykseen.

Ministeriön tavoitteena on, että terveyskeskuksissa on edelleen iltavastaanottoja ja viikonloppuvastaanottoja lievästi sairastuneita varten.

Päivystysleikkauksia keskussairaaloihin

Asetuksen uudistus edellyttää myös päivystysleikkausten keskittämistä sairaaloihin, joissa on välitön valmius ympärivuorokautiseen leikkaushoitoon, seurantaan, tehostettuun valvontaan ja mahdollisuus erikoisalojen konsultaatioon.

Kiireelliset leikkaukset keskitetään pääosin keskussairaaloihin.

Suun terveydenhuollon palveluita järjestetään päivitetyn asetuksen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin sairaanhoitopiirin alueella yhdessä yhteispäivystyspisteessä. Ympärivuorokautinen hammashuollon päivystys on yliopistosairaaloissa.

Synnytykset 1 000 synnytyksen sairaaloihin

Asetus aiheuttaa muutoksia myös Suomen synnytyssairaaloissa. Synnytykset keskitetään potilasturvallisuuden varmistamiseksi sairaaloihin, joissa on valmius hoitaa noin tuhat synnytystä vuodessa.

Synnytyssairaaloissa tulee olla valmius välittömään hätäsektioon ja muun muassa lastenlääkäripäivystys. Poikkeuslupaa voi hakea ministeriöltä pienempikin sairaala, jos palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää.

Matkasynnytyksiä on tarkoitus vähentää synnytyssairaaloiden äitiyspoliklinikoiden ja neuvoloiden yhteistyöllä.

Päivystysasetus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Myös synnytysten keskittäminen aikaistuu, sillä synnytyksen osalta asetus tulee voimaan ensi kesäkuussa.

Katso: Päivystysasetus

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Pixmac