Huolestuttava löydös suomalaistutkimuksessa — ympäristömyrkyt näyttävät aiheuttavan maksasairauksia

Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt lisäävät vakavan maksasairauden riskiä.

POP-yhdisteitä käytettiin ennen maataloudessa.
Adobe/AOP
POP-yhdisteitä käytettiin ennen maataloudessa.

Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa löydettiin yhteys maksasairauksien ja pysyvien orgaanisten ympäristömyrkkyjen (POP) välillä. POP-aineet (Persistent Organic Pollutants), ovat kaikkein haitallisimpia ympäristömyrkkyjä. Ne ovat erittäin pysyviä, myrkyllisiä ja kertyvät eliöihin.

POP-yhdisteitä päätyy ihmisen elimistöön ravinnon, kuten kalan, hedelmien ja liha-ja maitotuotteiden kautta.

POP-yhdisteet, kuten polyklooratut bifenyylit (PCB),organoklooritorjunta-aineet (OCP) sekä per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) ovat nykyään kiellettyjä. Koska nämä maataloudessa ja teollisuudessa aikoinaan käytetyt tutut yhdisteet ovat pitkäikäisiä, niitä kiertää edelleen ympäristössä.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Tutkimuksessa havaittiin, että verestä mitattujen POP-yhdisteiden pitoisuuksilla oli yhteys maksan heikentyneestä kunnosta kertovien merkkiaineiden pitoisuuksiin.

Maksasairauksien riski kasvoi erityisesti niillä henkilöillä, joilla oli myös muita riskitekijöitä, kuten ylipainoa, suurta alkoholinkulutusta tai heikentynyt maksan kunto.

Lisäksi korkeat POP-pitoisuudet lisäsivät riskiä joutua maksasairaudesta johtuvaan sairaalahoitoon, sairastua maksasyöpään tai kuolla maksasairauteen noin kahdeksan vuoden seurantajaksolla.

Maksasairauksien riski kasvoi erityisesti niillä henkilöillä, joilla oli myös muita riskitekijöitä, kuten ylipainoa, suurta alkoholinkulutusta tai heikentynyt maksan kunto.

Tutkijoiden mukaan varmaa syy-seuraus-yhteyttä ympäristömyrkyille altistumisen ja maksasairauden välillä on kuitenkin vaikea vetää johtuen tutkimuksen luonteesta. Tulosten perusteella on kuitenkin syytä jatkaa tarkempia biokemiallisia ja toksikologisia tutkimuksia.

Tutkimus tehtiin maksasairauksiin erikoistuneiden lääkäreiden, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.