Äidinmaidossa on yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä

Ympäristömyrkkyjen määrän selvittäminen äidinmaidosta on tärkeää, koska pieni vauva altistuu kokoonsa nähden myrkyille selkeästi enemmän kuin aikuiset.

Suomessa tehdyn selvityksen mukaan äidinmaidoissa on vuosi vuodelta yhä vähemmän jäämiä ympäristömyrkyistä. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet vähenivät viidenneksen ja bromattujen tulentorjuntakemikaalien (PBDE) pitoisuudet puolittuivat viimeisen viiden vuoden aikana, kerrotaan Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa.

Ympäristömyrkkyjen määrän selvittäminen äidinmaidosta on tärkeää, koska pieni vauva altistuu kokoonsa nähden myrkyille selkeästi enemmän, jopa kaksikymmentäkertaisesti aikuiseen verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta äidinmaidon sisältämiä ympäristömyrkkyjä vuosina 2011 ja 2012. Äidinmaitonäyte saatiin pysyvien rasvaliukoisten ympäristömyrkkyjen määrittämiseksi 200 juuri synnyttäneeltä äidiltä Helsingistä, Kuopiosta ja Rovaniemeltä.

Saatuja tuloksia verrattiin vuosina 1987, 1994, 2000 ja 2005 tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Vertailut osoittavat, että dioksiini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat vähentyneet suomalaisessa äidinmaidossa viimeisten 25 vuoden ajan. Tehty seuranta on ollut osa Maailman terveysjärjestön WHO:n äidinmaidossa esiintyvien ympäristömyrkkyjen seurantahanketta.

Selvitys vahvistaa sitä yleistä käsitystä, että tutkittujen yhdisteiden pitoisuudet ympäristössä ja ravinnossa ovat vähentyneet ja edelleen vähenemässä. Suomalaisten suurin altistumislähde näille ympäristömyrkyille on Itämeren rasvainen kala ja kalatuotteet.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös imetyksen edistämistä tukevassa työssä. Äidinmaitoa suositellaan lapsen ainoaksi ravinnoksi puolen vuoden ikään asti ja imetystä tulisi jatkaa muun ravinnon ohella vähintään vuoden ikään.

Kuva: Pixmac