Lapsuuden negatiiviset elämäntapahtumat yhteydessä fibromyalgiaan

Masennuksen roolista oireyhtymän puhkeamisessa nousi uusia kysymyksiä.

Fibromyalgiaa sairastaa n. 4 % väestöstä, ja suurin osa potilaista on naisia.
Adobe/AOP
Fibromyalgiaa sairastaa n. 4 % väestöstä, ja suurin osa potilaista on naisia.

Lapsuuden negatiiviset elämäntapahtumat sekä koulukiusatuksi tuleminen ovat yhteydessä aikuisiän fibromyalgiaan, havaittiin tuoreessa väitöstutkimuksessa .

Yhteys kuitenkin heikkeni, kun masennus otettiin mukaan tarkasteluun selittävänä tekijänä.

LL Aleksi Varisen mukaan tulokset nostavat kysymyksen siitä, miten masennus ja fibromyalgia kytkeytyvät toisiinsa.

Potilaat toivoivat terveydenhuollolta hoidon jatkuvuutta ja arvostivat hyvää potilas-lääkärisuhdetta.

– Taustalla saattaa olla muitakin yhteisiä altistavia tekijöitä, tai masennus saattaa edesauttaa fibromyalgian kehittymistä, Varinen sanoo tiedotteessa .

Yhteyden selvittämiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia.

Fibromyalgia on oireyhtymä, johon liittyy pitkäkestoista ja laaja-alaista kipua tuki- ja liikuntaelimistössä. Muita fibromyalgian oireita ovat uupumus, virkistämätön uni ja tiedonkäsittelyn sekä mielialan häiriöt.

Terveydenhuollon kohtelu kuormittavaa potilaille

Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että fibromyalgiapotilailla diagnosoidaan helposti kilpirauhasen vajaatoiminnan esiaste ja määrätään tarpeettomasti tyroksiinia.

Haastatteluissa tuli myös esiin se, kuinka fibromyalgiapotilaat kohtaavat terveydenhuollossa oireyhtymään liittyvää epävarmuutta ja ristiriitoja. Aika ennen diagnoosia koettiin siksi kuormittavana.

Ajoittain oireita oli pyritty selittämään mielenterveyden häiriönä, mikäli niille ei löytynyt muuta syytä. Myös toistuvien poissulkututkimusten tekeminen oli yleistä.

Potilaat toivoivat terveydenhuollolta hoidon jatkuvuutta ja arvostivat hyvää potilas-lääkärisuhdetta.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.