Fibromyalgiapotilas tarvitsee luottamuksellisen lääkärisuhteen

Fibromyalgiaa sairastava tarvitsee luottamuksellisen lääkäri–potilassuhteen. Kroonista kipu-uupumusoireyhtymää sairastavaa potilasta pystyy parhaiten hoitamaan perusterveydenhuollon omalääkäri.

Fibromyalgiaa sairastava tarvitsee luottamuksellisen lääkäri–potilassuhteen. Kroonista kipu-uupumusoireyhtymää sairastavaa potilasta pystyy parhaiten hoitamaan perusterveydenhuollon omalääkäri.

– Ongelmana on usein se, että potilasta ei malteta kuunnella tarpeeksi ­eikä krooniselle kipupotilaalle ole vastaanotolla riittävästi ­aikaa, reumatolo­gian emeritus­professori, LKTPekka Hannonen Keski-Suomen keskussairaalasta kertoo.

Tärkeintä on potilaan huolellinen kuuntelu ja perusteellinen aistinvarainen tutkimus.

– Kuullun ja huolellisen kliinisen tutkimuksen perusteella tulee pohtia, onko kyse kudosvaurio­kivusta, neuropaattisesta kivusta, psykogeenisestä ­kivusta vai toiminnallisesta kivusta, kuten fibromyalgiassa.

Diagnoosiin ja oikeaan hoito­strate­giaan tulisi pyrkiä mahdollisimman ­vähin lisätutkimuksin. Hannonen varoittaa tutkimus- ja konsultaatiokierteeseen lähtemisestä.

– Liiallinen tutkimus ei tee hyvää ­potilaalle, vaan hän alkaa pelätä, ­että ­hänellä on jokin vakava ja ­etenevä sai­raus. Monella kipupotilaalla on taustallaan magneettikuvauksia, tähystystutkimuksia ja ­laboratoriokokeita ilman selkeitä hoitoyrityksiä.

Hoito voi olla myös lääkärille haastavaa, sillä potilaan kipu ja muut moninaiset oireet eivät selity kudosvaurioilla tai poikkeavilla ­laboratorio- tai kuvan­tamis­tutki­muksilla, mikä luo epävarmuutta.

– On osoitettu, että kroonisissa kiputiloissa keskushermosto voi ­itsenäisesti ylläpitää kipukierrettä. Tämä tieto tulee välittää myös potilaalle, jonka jälkeen ­kipua yritetään yhteisymmärryksessä katkaista käytettävissä olevin keinoin.

Lääkkeetön hoito 
olennaista

Fibromyalgiapotilaan hoitoon tulee ­ottaa mukaan myös muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka osaavat ­ohjata lääkkeettömiin hoitoihin, kuten keskustelutukeen, vertaisryhmiin, rentoutumiskeinojen käyttöön tai liikuntaan.

– Lääkkeettömän hoidon tarkoituksena on saada potilaan tarkkaavaisuutta siirtymään oman kehon tarkkailusta muualle ja auttaa sopeutumaan tilanteeseen. Usein potilaan itsetunto on vaativa. Hänen tulisi opetella keinoja ­rentoutua ja suunnata tarkkaavaisuuttaan pois kivusta mielihyvää tuottaviin asioihin.

Liikunnan lisäksi unihygienian parantaminen on tärkeää, sillä fibromyal­giaa sairastavat kärsivät uupumuksesta ja uniongelmista.

– Kun potilas opitaan tuntemaan paremmin, voidaan selvittää tarkemmin sosiaalisia suhteita, perheoloja ja työpaikan tilannetta, mikä voi toimia myös ­terapeuttisesti, Hannonen valottaa.

Fibromyalgiapotilailla on kohonnut riski joutua sairaslomille, mutta kipu­oireyhtymä ei yleensä oikeuta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Asia voi nousta esiin vastaanotolla.

– On kipupotilaita, jotka eivät kerta kaikkiaan pysty säännölliseen ansiotyöhön. He siirtyvät usein jossain vaiheessa muilla diagnooseilla eläkkeelle.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 19/2013.