Myöhään valvominen ei vaikuta elinikään — mutta nämä asiat vaikuttavat

Iltavirkut elävät yhtä pitkään kuin aamuvirkut, selvisi Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa. Elinikään vaikuttavat sen sijaan toiset tavat.

Toiset ovat virkeimmillään ilta-aikaan.
Adobe/AOP
Toiset ovat virkeimmillään ilta-aikaan.

Myöhään valvomisella ei ole juuri vaikutusta iltavirkkujen elinikään, ainoastaan hieman kohonnut kuoleman riski verrattuna aamuvirkkuihin, selvisi Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 23 000 aikuista miestä ja naista vuodesta 1981 vuoteen 2018.

Tutkimuksessa huomioitiin koulutus, päivittäinen alkoholin kulutus, mahdollinen tupakointi, painoindeksi ja unen pituus.

Elintavat vaikuttavat kronotyyppiä enemmän

Vuonna 2018 tutkijat selvittivät, kuinka suuri osa tutkimushenkilöistä oli kuollut. Kuolinsyytiedot saatiin Tilastokeskuksen rekisteristä.

Kronotyyppi tarkoittaa kehon luonnollista taipumusta nukkua tiettyyn aikaan.

Selvisi, että kuolemien syynä oli suurelta osin tupakointi ja alkoholi, eikä kehon kronotyyppi eli kehon luonnollinen taipumus nukkua tiettyyn aikaan.

Tutkimus osoittaa, että iltavirkuilla on hieman kohonnut kuoleman riski verrattuna aamuvirkkuihin, mutta tämä on yhteydessä tupakointiin ja alkoholin kulutukseen.

Tulosten perusteella elämäntapoihin tulisi kiinnittää huomiota, kun arvioidaan kronotyypin terveysvaikutuksia. Kronotyyppi tarkoittaa kehon luonnollista taipumusta nukkua tiettyyn aikaan.

– Tulostemme perusteella kronotyypin itsenäinen vaikutus kuolleisuuteen näyttäisi olevan hyvin vähäinen tai olematon, sanoo ylilääkäri Christer Hublin Työterveyslaitoksesta.

Iltaihmisten kohonnut kuolleisuusriski näyttäisi pääosin selittyvän suuremmalla tupakan ja alkoholin kulutuksella.

– Tämän lisäksi selkeästi iltaihmisten kohonnut kuolleisuusriski näyttäisi pääosin selittyvän suuremmalla tupakan ja alkoholin kulutuksella verrattuna henkilöihin, jotka ovat selkeästi aamuihmisiä, Hublin jatkaa.