Onko ­työterveyshuolto vaikuttavaa?

Samalla kun työssä käyvät saavat toimivaa sairaanhoitoa työterveyshuollosta, työn ulkopuolella olevien kansalaisten palvelut heikkenevät terveyskeskuksissa. Hyvinvoiva työterveys paisuu ja etsii itselleen uusia tehtäviä.

Markku Seuri ehdottaa kirjassaan Työterveys 2.0 ratkaisuja työterveyden vaikuttavuuden parantamiseen sekä koko perusterveydenhuollon järjestelmän ­uudistamiseen. Kirjan lähtökohtana on terveydenhuoltomme nykyinen tilanne.

Samalla kun työssä käyvät saavat toimivaa sairaanhoitoa työterveyshuollosta, työn ulkopuolella olevien kansalaisten palvelut heikkenevät terveyskeskuksissa. Hyvinvoiva työterveys paisuu ja etsii itselleen uusia tehtäviä esimerkiksi työn kehittämisestä ja työhyvinvoinnin tuesta.

Kirja jakaantuu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa Seuri kuvaa työterveyshuollon nykyisiä ongelmia. Hän käsittelee työterveyttä osana eriarvoistuvaa terveydenhuollon kenttää ja ehdottaa muutoksia perusterveydenhuollon sairaanhoidon järjestämiseen. Aikanaan edistyksellinen, tarpeellinen ja hieno työterveyden järjestelmä ei hänen mukaansa enää vastaa nykypäivän haasteisiin.

Suomalainen työterveyden järjestelmä on ainutlaatuinen, mutta siitä ei ole tullut vientituotetta. Kirjoittaja kritisoi työterveyttä vaikuttamattomien toimintatapojen jatkamisesta.

Seuri hallitsee epidemiologian, mikä antaa hänelle valmiudet ottaa kantaa käytössä olevien interventioiden vaikuttavuuteen. Kirjoittajan mukaan Käypä hoito -suosituksia voitaisiin hyödyntää paremmin työterveydessä ja esimerkiksi luopua verensokerin seulonnasta. Normaalit verensokeriarvot voivat tuoda turhaa turvallisuuden tunnetta diabetesriskissä oleville työntekijöille.

Seuri suomii kirjassaan työterveyden toimintatapoja skotlantilaisen epidemiologin Archie Cochranen hengessä. Tämä kritisoi aikansa vaikuttamattomia hoitokäytäntöjä esim. obstetriikassa ja toimi näyttöön perustuvan terveydenhuollon liikkeelle sysääjänä. Erityisen huomion kohteena ovat aikuisväestön suuntaamattomat terveystarkastukset, jotka vuonna 2012 julkaistun Cochrane-katsauksen mukaan eivät vaikuta sairastavuuteen tai muihinkaan tutkittuihin tulosmuuttujiin.

Kirjan toinen osa käsittelee työikäisen terveyden uhkatekijöitä. Kirjoittaja listaa työikäisen väestön terveyden uhkatekijöiksi tupakoinnin, päihteet ja liikkumattomuuden. Terveyden edistäminen kuuluu kansanterveystyölle ja terveyskeskuksille, mutta nykyisessä järjestelmässä se saa vähän huomiota. Tässä osassa käsittely jää lyhyeksi: heikot trendit tunnistetaan, mutta niiden ratkaisemiseen on vähän ehdotuksia.

Kolmannessa osassa Seuri on omimmalla alueellaan. Kirja esittelee ratkaisuja työterveyden tämänhetkisiin ongelmiin, ohjeita palveluiden ostajille ja työterveyden toimintatapojen kehittäjille. Viimeinen luku ottaa rohkeasti kantaa järjestelmän kehittämiseen. Seuri ehdottaa perusterveydenhuollon uudistamista ottamalla käyttöön monessa maassa hyvin toimiva perhelääkärijärjestelmä.

Kirja on virkeä puheenvuoro suomalaisen terveydenhuollon nykytilanteesta. Se on kiinnostavaa luettavaa työterveyspalveluiden tuottajille ja ostajille sekä myös niille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen vanhan järjestelmän puolustamisen.

Helena Liira

Työterveys 2.0 – Järjestelmämme on muututtava. Markku Seuri. Docendo Oy, Jyväskylä 2013. ISBN: 978-952-5912-65-4. Sivuja 132. Hinta 29,90 euroa.

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/2013