Paperittomien sosiaaliset oikeudet toteutuvat vaihtelevasti

Ihmiskauppa tai muu hyväksikäyttö tunnistetaan sosiaalihuollossa heikosti.

Adobe/AOP

Paperittomien henkilöiden sosiaaliset oikeudet toteutuvat Suomessa vaihtelevasti kuntien ja alueiden välillä, selviää tuoreesta valtioneuvoston tilaamasta tutkimuksesta.

Tulosten mukaan paperittomuuden määrittely, paperittomien henkilöryhmien tunnistaminen, tuen myöntämisen perusteet, palvelujen taso, yhteistyö eri sektoreiden välillä sekä palveluihin kohdistetut voimavarat eroavat alueittain.

Ihmiskauppa tai muu hyväksikäyttö tunnistetaan sosiaalihuollossa heikosti.

Paperittomien oikeudet paranivat viime vuonna

Tutkimuksessa haastateltiin sosiaalihuollon työntekijöitä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimushankkeen päätoteuttaja oli Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimi Tampereen yliopisto.

Paperittomien oikeudet paranivat viime vuoden lopulla, kun eduskunta hyväksyi lain paperittomien välttämättömästä terveydenhuollosta. Lain mukaan paperittomilla on oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja kiireellisen hoidon lisäksi.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.