Pohjoismaisilla poliiseilla on kohonnut syöpäriski

Syy liittynee poliisien työaikaan.

Suomalaisten poliisien syöpäriski on samalla tasolla kuin muidenkin kansalaisten.
Aiko Lohtander / Helsingin kaupunki
Suomalaisten poliisien syöpäriski on samalla tasolla kuin muidenkin kansalaisten.

Pohjoismaisten miespoliisien kokonaisriski sairastua syöpään oli arviolta 7 prosenttia suurempi kuin muilla miehillä, vaikka fyysisesti hyväkuntoisilla poliiseilla odottaisi olevan muuta väestöä alhaisempi syöpäriski.

– Se näyttäisi liittyvän syöpiin, joiden riskiin arvellaan muun muassa yötyöllä olevan vaikutusta, kuten suolisto-, rinta- ja eturauhassyöpiin, tutkimuspäällikkö Sanna Heikkinen Suomen Syöpärekisteristä kertoo tiedotteessa.

Heikkisen mukaan syöpäriskin lisäys on kuitenkin maltillinen.

Poliiseilla niin sanottuja tupakkasyöpiä havaittiin kuitenkin keskimääräistä vähemmän.

Tulokset ilmenivät yhteispohjoismaisessa NOCCA-tutkimushankkeessa, jota johtaa Suomen Syöpärekisteri.

Suomalaisilla naispoliiseilla kaksi kertaa enemmän syöpiä kuin muilla

Suomalaisten miespoliisien kokonaisriski sairastua syöpään ei ollut juuri suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Heillä oli kuitenkin suurentunut riski sairastua esimerkiksi eturauhasen ja virtsaelinten syöpiin sekä leukemiaan.

Toisaalta Suomi oli ainoa Pohjoismaa, jossa naispoliisien syöpäriski oli muita naisia suurempi. Suomalaisilla naispoliiseilla todettiin tutkimuksen tarkastelujaksolla lähes kaksi kertaa enemmän syöpiä kuin muulla naisväestöllä.

Riskin lisäys oli suurin rintasyövässä.

Tutkijat muistuttavat, että erityisesti naisten osalta syöpien absoluuttiset lukumäärät olivat pieniä. Tutkimuksessa oli mukana 230 suomalaista naispoliisia, ja heillä todettiin tutkimusjakson aikana kaiken kaikkiaan 31 syöpää. Rintasyöpiä näistä oli 14, kun väestössä keskimäärin olisi samana aikana odotettu ilmaantuvan seitsemän rintasyöpää.

Suomalaisia miespoliiseja oli tutkimuksessa 10 220, ja heidän joukossaan havaittiin 1563 syöpää.

Tupakkasyöpien riski muita pienempi

Tupakoinnin tiedetään lisäävän ainakin 14 syövän riskiä. Poliiseilla niin sanottuja tupakkasyöpiä havaittiin kuitenkin keskimääräistä vähemmän.

– Poliisien elintavoista tiedetään entuudestaan, että heidän joukossaan on tavanomaista vähemmän tupakoijia. Tämä näkyi tutkimuksessamme siinä, että poliiseilla todettiin vähemmän esimerkiksi keuhko- ja suun alueen syöpiä, Heikkinen sanoo.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.