Sairaalabakteeri ei tartu terveisiin vastasyntyneisiin

Keisarileikkaus ei lisännyt sairaalabakteerin riskiä.

Adobe/AOP

Vaikka mikrobilääkkeille vastustuskykyisiä suolistobakteereja esiintyy usein sairaaloissa, terveillä vastasyntyneillä ei ole suurempaa riskiä saada bakteereja kuin aikuisilla.

Myöskään keisarileikkaus ei lisännyt altistusta.

Tämä selvisi Helsingin yliopiston johtamassa tutkimuksessa, joka julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä.

Tulokset saatiin uudella tutkimusmenetelmällä, jossa tutkittiin bakteerien kilpajuoksua vastasyntyneen suolistossa geenitasolla. Menetelmän on kehittänyt tutkijatohtori Tommi Mäklin väitöstyössään.

Vastasyntyneet oli jaettu synnytystavan mukaan kahteen ryhmään: noin puolet vauvoista oli syntynyt alateitse, puolet keisarileikkauksella. Kummastakin ryhmästä kerättiin toistuvasti ulostenäyte, ja näytteistä eristettiin bakteerien DNA kattavaa sekvensointia varten.

Samasta aineistoista aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella tiedettiin, että keisarileikkauksella syntyneiden vauvojen mikrobisto oli lajistoltaan selkeästi köyhempi ensimmäisten elinviikkojen aikana ja siitä puuttui useita bakteerilajeja, jotka tyypillisesti yhdistetään terveeseen suolistomikrobistoon.

Aiempi analyysi jätti kuitenkin monia kysymyksiä avoimeksi. Tutkimuksessa erityisen kiinnostuksen kohteena olivat Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ja Enterococcus faecalis -bakteerit, jotka kuuluvat terveeseen suolistomikrobistoon, mutta joista tunnetaan myös maailmanlaajuisesti levinneitä sairaalabakteereita.

Keisarileikkaus ei lisännyt sairaalabakteerin riskiä

Pelkona on ollut, että erityisesti keisarileikkauksella syntyneet vauvat olisivat alttiita sairaalabakteerien kolonisaatiolle, koska he eivät saa välitöntä suojaa äidiltä alateitse tapahtuvassa synnytyksessä siirtyvästä mikrobistosta.

Osoittautui kuitenkin, ettei sairaalabakteereita havaittu kummankaan ryhmän vastasyntyneillä. Tutkijoiden johtopäätös oli, että terveet vastasyntyneet, joita ei hoideta antibiooteilla, välttävät yleisesti ottaen hyvin mainitut mikrobit.