Seulonta näyttää tehottomalta urheilijoiden äkkikuolemien ehkäisyssä

Laaja nuorten brittijalkapalloilijoiden seurantatutkimus osoittaa, että varhaisella seulonnalla on hyvin vaikea ennakoida urheilijoiden harvinaisia sydänkuolemia.

Huippu-urheilijan terveystarkastus on pakollinen monissa joukkue- ja kamppailu­lajeissa. Terveystarkastus painottuu sydänterveyden arviointiin ja urheilusuoritukseen liittyvän äkkikuolemavaaran arviointiin. Laaja nuorten brittijalkapalloilijoiden seurantatutkimus osoittaa, että varhaisella seulonnalla on hyvin vaikea ennakoida urheilijoiden harvinaisia sydänkuolemia.

Englannin jalkapalloliitto on edellyttänyt jo pitkään kaikkien kaikkien 15–17-vuotiaiden aktiivijalkapalloilijoiden sydänterveyden tarkastusta. Esitietojen, kliinisen tutkimuksen ja EKG:n ohella tehdään kaikille sydämen kaikukuvaus ja tarvittaessa ­tarkempia sydäntutkimuksia. Seulontaan osallistui kymmenen vuoden aikana yli 11 000 nuorta palloilijaa, ja heistä 42:lla (0,38 %) todettiin äkkikuolemalle altistava sydänvika. Lisäksi muita sydänpoikkeavuuksia todettiin 225 urheilijalla.

Seurannassa ilmaantui 8 sydänperäistä äkkikuolemaa keskimäärin vajaan ­seitsemän vuoden kuluttua seulonnasta. Kuudella kuolleista oli seulonnassa normaali sydänlöydös myös uusinta-analyysien perusteella.

Äkkikuolemalle altistavat sydänpoikkeavuudet olivat nuorilla jalkapalloilijoilla harvinaisia ja näkyivät yleensä (86 %) jo poikkeavana EKG-käyränä. Tälle riskiryhmälle suositellaan kilpaurheilun lopettamista äkkikuolemariskin vähentämiseksi. Äkki­kuolemia ilmaantui 1/15 000 henkilövuotta, ja ne olivat tarkallakin kertaseulonnalla huonosti ennakoitavissa.

Malhotra A, Dhutia H, Finocchiaro G ym. Outcomes of cardiac screening in adolescent soccer players. N Engl J Med 2018;379:524–34.

Teksti: Juhani Airaksinen

Kuva: Fotolia