Synnytyspelon voi selättää

Suomalaiset synnytyspelon hoidon ja tutkimuksen pioneerit ovat kirjoittaneet kirjan potilaalle, pelkäävälle synnyttäjälle. Parasta antia lukijalle ovat varmasti tekstin lomaan sijoitetut pelänneiden synnyttäjien tarinat.

Synnytyspelko on lääketieteessä melko uusi diagnoosi. Kun itse erikoistuin parikymmentä vuotta sitten, hiki nousi otsalle, kun synnyttäjä otti puheeksi keisarileikkaustoiveensa. Ei ollut välineitä käsitellä asiaa, vaan synnyttäjälle kerrottiin kategorisesti, että synnytystapa valitaan lääketieteellisin perustein ja alatiesynnytys on sekä äidin että lapsen kannalta turvallisin tapa synnyttää. Erikoismaksuluokassa saattoi tosin sopia suunnitellusta keisarileikkauksesta.

Synnytyspelko onkin vasta viime vuosina saavuttanut lääketieteessä aseman, jossa siihen suhtaudutaan vakavasti. Potilasta kuunnellaan ja tilaa pyritään hoitamaan. Siitä on tullut myös merkittävä kliinisen tutkimuksen kohde. Suomi on tässä asiassa Ruotsin ohella kansainvälisestikin tunnustettu edelläkävijä.

Nyt suomalaiset synnytys­pelon hoidon ja tutkimuksen pioneerit ovat kirjoittaneet kirjan potilaalle, pelkäävälle synnyttäjälle. Varmasti tarpeeseen.

Synnytyspelkoon on monia syitä. Usein se liittyy aiemman synnytyksen kielteisiin kokemuksiin. Ensisynnyttäjän pelot ovat taustaltaan moninaisemmat ja hyvin yksilölliset. On luonnollista pelätä tuntematonta. Pelko voi kohdistua mahdolliseen kipuun, se voi olla kontrollin menettä­misen tai toisten armoille joutumisen pelkoa tai konkreettisimmin oman tai lapsen terveyden menettämisen, jopa kuoleman pelkoa.

Oikean tiedon antamisella voidaan vähentää ahdistusta. Siihen tämä kirja vastaa erinomaisesti kuvaamalla sekä pelon tausta­tekijöitä ja hoitoa että normaalin raskauden ja synnytyksen kulkua. Tiedon perustalle on mahdollista rakentaa synnytyssuunnitelmaa ja keinoja selättää pelko. Parasta antia lukijalle ovat varmasti tekstin lomaan sijoitetut pelänneiden synnyttäjien tarinat. Ne havainnollistavat sen, ­että pelosta on mahdollista selvitä. Onnistunut synnytys on usein eheyttävä ja voimaannuttava kokemus.

Teos on neljän kirjoittajan käsialaa, mikä tekee tyylistä kirjavan. Osa kirjoituksesta on synnyttäjälle suunnattua, osasta jää tunne kuin puhuttaisiin synnyttäjän ohi, vaikkapa terveydenhuoltohenkilöstölle. Se häiritsee siinä määrin, että lukiessani jouduin tarkistamaan, kenelle kirja on oikeastaan tarkoitettu. Ja kohde, pelkäävä synnyttäjä, olikin mainittu vain esipuheen viimeisessä lauseessa. Paikoin paperinmakuinen ja kömpelö teksti olisi kaivannut napakoittamista ja kielenhuoltoa.

Kirja palvelee tiedonjakajana pelokkaalle ja miksipä ei jokaiselle ensimmäiseen synnytykseensä valmistautuvalle, pelkäsipä tai ei. Yksinomaisena se tuskin kuitenkaan riittää synnytyspelon hoidoksi eikä ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Kirjan tärkeä viesti ­sekä synnyttäjille että heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille on, että synnytyspelkoa ei tarvitse hävetä, sitä voidaan hoitaa eikä ketään lopulta pakoteta vastoin tahtoaan alatiesynnytykseen.

Lue lisää: Synnytyspelon hoito

Kun synnytys pelottaa. Hanna Rouhe, Terhi Saisto, Riikka Toivanen ja Maiju Tokola. Minerva Kustannus Oy, Helsinki 2013. ISBN 978-952-492-720-8. Sivuja 240. Hinta 29,90 e.

Merja Metsä-Heikkilä

Julkaistu Lääkärilehdessä 39/13.