Taide voi auttaa selviytymään sairauksien kanssa 

Taide saattaa olla kannatteleva tekijä, kun henkilöllä on esimerkiksi pitkäaikaissairaus.

Adobe/AOP

Taiteella on mielenterveyttä vahvistava ja terveyttä edistävä vaikutus WHO:n vuonna 2019 tekemän tutkimuskoosteen mukaan.

Taidetoiminta voi muun muassa lisätä sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa sekä vähentää yksinäisyyttä. Sosiaaliset tekijät puolestaan vaikuttavat merkittävästi terveyteen. 

LT, Mieli Suomen Mielenterveys ry:n strategiajohtaja Meri Larivaara on samaa mieltä. 

Taide voi hänen mukaansa auttaa selviytymään sairauksien kanssa tarjoamalla palauttavia kokemuksia ja antamalla välineitä oman elämäntilanteen käsittelyyn. Se saattaa olla kannatteleva tekijä, kun henkilöllä on esimerkiksi pitkäaikaissairaus.

Larivaara on ollut jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurihyvinvoinnin Taiku3-yhteistyöryhmässä, joka päätti juuri työnsä.

Työryhmän tavoitteena on ollut, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa sosiaali- ja terveysalaa.

Kirjallisuusharrastus lisää empatiaa

Kirjallisuus vahvistaa empatian kykyä, joka on yhä tarpeellisempi ominaisuus työelämässä. Tästä on Larivaaran mukaan tutkittua tietoa. 

– Taidemuotojen joukossa kirjallisuus antaa erityisen näkökulman kuvitteellisen henkilön mielenliikkeisiin ja opettaa sanoittamaan ja jäsentämään kokemuksia.

Hän pohtii, olisiko mahdollista ehkäistä nuorten väkivallantekoja taiteen ja kirjallisuuden harrastamisen avulla.

– Kyky asettua toisen ihmisen asemaan suojaa väkivallanteoilta. Voisiko sitä vahvistaa? Tämä on hyvin mielenkiintoinen näkökulma.

Musiikki aktivoi tunnemuistoja

Kaikille sanallinen ilmaisu ei yhtä luontevaa kuin toisille.

Larivaaran mielestä on hyvä, että psykoterapeuttisessa työssä hyödynnetään muitakin terapiamuotoja kuin pelkästään sanalliseen vuorovaikutukseen perustuvia.

Musiikkielämykset ovat tunnekokemuksia. Ne voivat vahvistaa mielen hyvinvointia ja auttaa säätelemään tunnetiloja. Musiikki saattaa esimerkiksi nostaa vireystilaa tai rauhoittaa mieltä ja kehoa. 

– Musiikki antaa mielihyvää ja herättää tunnemuistoja. Se stimuloi sellaisia tunteita ja kokemuksia, joita olisi joskus vaikeampi tavoittaa sanallisesti.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.