Terveyskeskushistoriaa lääkärin ja tutkijan silmin

Pertti Kekki käy läpi 40 vuotta terveyskeskustemme historiaa yhtäältä omiin kokemuksiinsa perustuen ja toisaalta esittelemällä järjestelmän syntyä ja kehitystä. Lapuan patruunatehtaan 40 kuolonuhria vaatinut räjähdys kosketti kirjoittajaa läheltä.

Suomalainen terveyskeskus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ilmiö. Vuonna 1972 voimaantullut kansanterveyslaki velvoitti kunnat järjestämään yksin tai yhdessä naapurikuntien kanssa kansalaisille kattavat perusterveydenhuollon palvelut. Muutamassa vuodessa koko maahan rakennettiin terveyskeskusten verkosto. Ajatuksena oli tuoda palvelut kaikkien kansalaisten ulottuville heidän asuinpaikastaan ja varallisuudestaan riippumatta. Vuosikymmenen lopulla Suomea pidettiin kansainvälisesti arvioiden terveydenhuollon mallimaana, ja syystäkin.

Helsingin yliopiston yleislääketieteen emeritusprofessori Pertti Kekki on seurannut terveyskeskusjärjestelmämme syntyä ja kehitystä käytännön lääkärin, tutkijan, hallintomiehen ja yleislääkäreitä kouluttavan yliopistomiehen näkökulmista koko sen historian ajan. Kolme vuotta kestäneen tutkimus- ja kirjoitusprojektin jälkeen hän on julkaissut terveyskeskustemme histo­rian yksissä kansissa.

Kekki aloittaa kertomuksensa kuvaamalla työskentelyään Lapuan kunnanlääkärinä 1960-luvun lopulla. Yli 15 000 asukkaan kunnassa oli tuolloin kolme kunnanlääkäriä, jotka päivystivät vuoroin viikon kerrallaan. Kansanterveyslaki määritti lääkärien työnkuvan uudelleen ja toi perusterveydenhuoltoon lisää resursseja, mutta myös byrokratiaa.

Lapuan patruunatehtaan 40 kuolonuhria vaatinut räjähdys vuonna 1976 kosketti Kekkiä läheltä. Hän asui aivan tehtaan naapurissa ja räjähdys löi hänen kotinsa ikkunat sisään kesken aamukahvin. Hän kuvaa elävästi räjähdyksen jälkeisiä ensi hetkiä, tilanteen selvittämistä ja ensiaputoiminnan organisoimista savunsekaisessa ja kaoottisessa tilanteessa. Hän julkaisi sittemmin tilanteen hoitamisesta artikkeleita, joita sovellettiin suurkatastrofien pelastussuunnitelmia laadittaessa.

Kekki käy kirjassaan läpi 40 vuotta terveyskeskustemme historiaa yhtäältä omiin kokemuksiinsa perustuen ja toisaalta esittelemällä järjestelmän syntyä ja kehitystä laajaan asiakirja-­aineistoon nojautuen. Kansain­välistä näkökulmaa terveydenhuoltomme lähihistoriaan tuovat Kekin kuvaukset tutkimustyöstään Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Tuloksena on elävästi kirjoitettua ja henkilökohtaisilla anekdooteilla kevennettyä terveys-, sosiaali- ja yhteiskuntapoliittisen kehityksen sekä sen taustalla vallinneiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikuttimien ku­vausta.

Neljäkymmentä vuotta terveyskeskusta. Pertti Kekki. WSOY, Helsinki 2012. ISBN 978-951-0-39113-6. Sivuja 315. Hinta 25,70 e.

Raimo Puustinen

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/13.