THL: Opioideihin kuolleista vain harva oli korvaushoidossa

Suomessa korvaushoidon ulkopuolella kuolee etenkin alle 25-vuotiaita.

Adobe/AOP

Vain kahdeksan prosenttia buprenorfiinia ennen kuolemaansa päihteenä käyttäneistä oli ollut korvaushoidossa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Buprenorfiini on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi.

Kahdella prosentilla korvaushoito oli lopetettu kuolemaa edeltäneen vuoden aikana, lähes aina potilaan aloitteesta.

Suomessa korvaushoidon ulkopuolella kuolee etenkin alle 25-vuotiaita. Nuorista vainajista alle prosentti oli ollut kuollessaan tai viimeisen elinvuoden aikana korvaushoidossa. Yli 25-vuotiaista korvaushoidossa oli ollut 13 prosenttia.

– Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että Suomessakin valtaosa opioidien päihdekäyttöön liittyvistä kuolemista tapahtuu hoidon ulkopuolella. Tämä vahvistaa kansainvälisissä tutkimuksissa todettua käsitystä, että korvaushoito pelastaa henkiä ja korvaushoitoon pitäisi päästä nykyistä matalammalla kynnyksellä, toteaa Claudia Mariottini, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

Naiset alttiita käytön haitoille

Naisia oli tässä tutkimuksessa merkitsevästi enemmän alle 25-vuotiaiden kuolleiden joukossa kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Mariottinin mukaan huumeita käyttävät naiset vaikuttavat olevan miehiä alttiimpia käytön haitoille.

Tutkimus oli ensimmäinen, jossa tarkastellaan huumeisiin kuolleiden korvaushoitotaustaa Suomessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös buprenorfiiniin liittyvien kuolemien määriä hyvinvointialueittain.

Eniten kuolemia todettiin Pohjois-Karjalassa, jossa kuolemia oli 5–6 sataatuhatta asukasta kohden. Vähiten niitä oli Lapissa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla.

Buprenorfiini on yleisin Suomessa opioidikorvaushoidossa käytetty lääkeaine. Se on oikein käytettynä tehokas ja turvallinen, mutta väärinkäytettynä ja yhdistettynä muihin lääke- ja huumausaineisiin se on eniten myrkytyskuolemia aiheuttava huumausaine Suomessa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.