Huumeiden käyttöhuoneet käyttöön? - erillislaki mahdollistaisi käyttöhuonekokeilun

Laki voisi olla voimassa määräajan, esimerkiksi joitakin vuosia.

Adobe/AOP

Huumeiden käyttöhuonekokeilusta on valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön selvitys, jonka tilasi Aki Lindén toimiessaan perhe- ja peruspalveluministerinä syksyllä 2022.

Virkamiestyönä tehty selvitys kuvaa, millaisia lainsäädäntömuutoksia vaadittaisiin, jos Suomessa päätettäisiin kokeilla huumausaineiden käyttöhuoneita.

Kokeilu edellyttäisi, että säädetään poikkeus huumausaineiden käytön ja hallussapidon kielloille.

Virkamiesnäkemyksen mukaan erillislaki olisi selkein tapa säätää käyttöhuonekokeilusta. Laki voisi olla voimassa määräajan, esimerkiksi joitakin vuosia.

Lisäksi tarvitaan säädöksiä käyttöhuonetoiminnan sisällöstä.

Sisällöllisistä aiheista saa osviittaa Tanskan ja Norjan käyttöhuonelainsäädännöstä, jossa on säädetty muun muassa palvelun järjestäjästä, rahoituksesta, sijainnista, aukioloajoista, henkilökunnan määrästä ja osaamisesta sekä sallituista päihteistä ja niiden käyttötavoista.

Käyttöhuoneella tarkoitetaan tiloja, joissa täysi-ikäiset, huumeita ongelmallisesti käyttävät ihmiset voivat käyttää huumausaineita terveydenhuollon ammattihenkilön valvonnassa hygieenisesti sekä turvallisemmin kuin esimerkiksi kaduilla.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.