Tupakka on suurin yksittäinen syövän riskitekijä

Myös ylipaino ja alkoholin käyttö näkyvät syöpätilastoissa.

Tutkimuksessa selvitettiin tupakan lisäksi myös muiden elintapojen vaikutusta syöpien syntyyn.
Adobe / AOP
Tutkimuksessa selvitettiin tupakan lisäksi myös muiden elintapojen vaikutusta syöpien syntyyn.

Tupakka on suurin yksittäinen syövän riskitekijä suomalaisilla, selviää Suomen Syöpärekisterin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimus selvitti eri elintapatekijöiden – tupakoinnin, ylipainon, alkoholin kulutuksen ja fyysisen aktiivisuuden – lisäksi koulutustaustan ja naisilla synnytyshistorian yhteyttä syöpään sairastumiseen yli neljän vuosikymmenen ajalta.

– Elintapoihin liittyvät eri riskitekijät selittivät 34 % miesten ja 24 % naisten uusista syövistä. Ylivoimaisesti suurimman osan syövistä on aiheuttanut tupakointi, 23 % miesten ja 8 % naisten syövistä, Suomen Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä kertoo.

Tupakoinnin jälkeen merkittävimmät riskitekijät ovat ylipaino ja alkoholin käyttö.

– Yhdessä ylipaino ja alkoholin käyttö aiheuttivat joka kymmenennen syövän. Naisilla ylipainon ja alkoholin käytön vaikutus yhdessä jopa ylitti tupakoinnin merkityksen syöpään sairastumisessa, Seppä toteaa.

Vastaavaa syöpien riskitekijöiden syyosuuksia arvioivaa tutkimusta, joka perustuu pitkään rekisteriseurantaan, ei ole suomalaisaineistoilla aiemmin tehty. Mittavassa tutkimuksessa yhdistettiin 1970-luvulta lähtien väestökyselyissä kerätyt noin 250 000 suomalaisen elintapatiedot kansallisen syöpärekisterin keräämiin tietoihin heillä todetuista syövistä.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.