Tupakointi on vähentynyt — paitsi tässä ryhmässä

THL havaitsi tutkimuksessaan suuria väestöryhmien välisiä eroja.

Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle ovat noin 340 miljoonaa euroa.
Adobe/AOP
Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle ovat noin 340 miljoonaa euroa.

Aikuisväestössä poltetaan nykyään vähemmän kuin aiemmin ja päivittäin tupakoivien osuus on pienentynyt, toteaa THL tiedotteessa.

Myös yhä useampi lopettaa tupakoinnin.

Tämä ei kuitenkaan näy vähemmän koulutettujen parissa.

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että vuonna 2030 alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita.

Tupakoinnin lopettaneiden osuus joskus tupakoineista oli 35 prosenttia vähän koulutetuilla miehillä vuosina 1978–1988.

Vuosina 2009–2018 se oli 43 prosenttia. Korkeasti koulutetuille miehille osuudet olivat 41 prosenttia ja 55 prosenttia.

Sama suuntaus näkyy myös naisten kohdalla. Vastaavat osuudet vähän koulutetuille naisille olivat 30 prosenttia ja 46 prosenttia ja korkeasti koulutetuille naisille 42 prosenttia ja 62 prosenttia.

– Tutkimus antaa vahvaa näyttöä siitä, että toteutetut tupakkapoliittiset toimet ovat onnistuneet vähentämään väestön tupakointia. Terveyden eriarvoisuuden kaventamisen näkökulmasta on kuitenkin tarpeellista varmistaa, että käytössä on toimia, joilla tavoitetaan vähemmän koulutetut tupakoijat, sanoo erityisasiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä.

Tupakan tarjontaan vaikutettava

Kansainvälisten tutkimusten mukaan tupakan myyntipaikkoja on suhteessa asukasmäärään enemmän alueilla, joiden asukkailla on matalampi tulotaso.

Nyt vastaava havaittiin myös Suomessa.

– ­Tulos kertoo siitä, että tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin luvanvaraisuus ei riitä itsessään ehkäisemään myyntipaikkojen kasautumista. Myyntilupajärjestelmää on kehitettävä, jotta se tukee tupakoinnin ehkäisyä ja lopettamista kaikissa väestöryhmissä, sanoo erityisasiantuntija Hanna Ollila THL:stä.

Tähän asti Suomessa tupakointiin on pyritty vaikuttamaan markkinointikiellolla, verotuksellisin keinoin sekä vähentämällä tuotteiden houkuttelevuutta.

Nyt myös tupakan tarjontaa tulisi tutkimuksen mukaan rajoittaa.

Nyt myös tupakan tarjontaa tulisi tutkimuksen mukaan rajoittaa.

Hyvinvointialueet avainasemassa

THL:n Ruokolaisen mukaan uudet hyvinvointialueet ovat avainasemassa taistelussa tupakointia vastaan. Hyvinvointialueiden tulisi tarjota ja järjestää palveluita tupakoinnin lopettamiseen.

Myös vähemmän tupakoiviin kannattaa satsata ja sisällyttää esimerkiksi mini-interventio rutiininomaiseksi osaksi vastaanottotyötä.

Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle noin 1,3 miljardin menot. Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset terveydenhuollolle ovat noin 340 miljoonaa euroa. Tupakasta vieroitus on kustannustehokasta terveydenhuollolle.

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että vuonna 2030 alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita. Tavoitteen saavuttaminen vaatii lisätoimia.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.