Tupakan ikäraja 20 vuoteen? - Tupakointi on suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski

Tupakkavero ylös, ikärajaksi 20 vuotta ja lisää tupakointikieltoja, ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä.

Adobe/AOP

Tupakointi on vähentynyt Suomessa, mutta se on edelleen Suomen suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski.

Mitä asialle pitäisi tehdä?

Tupakkavero ylös, ikärajaksi 20 vuotta ja lisää tupakointikieltoja, ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, joka luovutti mietintönsä eilen.

Korkeakoulussa opiskelevista naisista kuusi prosenttia ja miehistä viisi prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2021, kun vuonna 2009 sekä naisista että miehistä päivittäin tupakoivia oli 11 prosenttia.

Työryhmä ehdottaa myös lakimuutoksia, joilla puututaan lapsiin ja nuoriin vetoaviin tuotteisiin ja niiden markkinointiin. Työryhmä toivoo, että tuleva hallitus alkaisi edistää toimia heti kautensa aluksi.

Suurin osa aloittaa ennen 20 ikävuotta

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n mukaan suurin osa nikotiinituotteiden käyttäjistä on aloittanut käytön 20 ikävuoteen mennessä. Järjestö pitää erityisen tärkeänä toimenpiteitä, jotka ehkäisevät nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamista.

Arvioiden mukaan tupakoinnin ikärajan nosto kahdella vuodella todennäköisesti vähentäisi eniten käytön aloitusta 15–17-vuotiaiden nuorten keskuudessa.

Voimassa olevan tupakkalain tavoite on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Käytännössä tavoite tarkoittaisi sitä, että aikuisväestöstä alle viisi prosenttia käyttäisi päivittäin tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030.

Tupakointi on vähentynyt, nuuskaaminen yleistynyt

Tupakointi on Suomessa pääsääntöisesti vähentynyt viime vuosina.

Esimerkiksi korkeakoulussa opiskelevista naisista kuusi prosenttia ja miehistä viisi prosenttia tupakoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan päivittäin vuonna 2021, kun vuonna 2008 sekä naisista että miehistä päivittäin tupakoivia oli 11 prosenttia.

Nuuskaaminen sen sijaan on yleistynyt.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.