Tupakointikielto toimii

Seuraava askel on lopettaa parveketupakointi pysyvästi.

Aiemmin sisätilojen tupakointikiellon on todettu vähentäneen sairaalahoitoja kardiovaskulaarisyiden ja astman takia. Nyt laaja tutkimus osoitti kiellon vähentävän tupakoinnin prevalenssia ja parantavan keuhkotoimintaa.

Poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin tupakoinnin muutoksia 31 807 sveitsiläisen ja 62 093 tanskalaisen aineistosta vuosilta 2005–2010. Tanskassa tupakointikielto sisätiloissa tuli voimaan 2007 ja Sveitsissä 2011. Tilastollinen analyysimenetelmä oli lineaarinen regressioanalyysi, jossa ikä, sukupuoli, pituus ja paino oli vakioitu.

Tanskassa tupakointi väheni tutkimusjaksolla enemmän kuin Sveitsissä (15–24 % vs. 14–19 %). Suurinta väheneminen oli tanskalaisnaisilla: kaksi vuotta sisätilojen tupakointikiellon jälkeen tupakointi oli vähentynyt 7,8 %. Miehillä tulos oli vaatimaton.

Spirometrialla mitattu keuhkotoiminta parani tanskalaisilla sveitsiläisiin verrattuna. FEV 1 -arvoissa ero oli ensimmäisen tupakointikieltovuoden jälkeen 26 ml, toisen jälkeen 88 ml ja kolmannen jälkeen 74 ml. Vastaavasti FVC-arvojen erot olivat 80 ml vuoden ja 126 ml kahden ja kolmen vuoden jälkeen. Keuhkojen toiminta parani sekä täysin tupakoimattomilla että aiemmin tupakoineilla.

Tupakointikiellot ovat siis vaikuttavaa toimintaa, ja kaikkien kansalaisten tulisi pystyä elämään ilman passiivisen tupakoinnin haitallista vaikutusta. Toukokuussa 2022 tuli voimaan tupakointikielto uimarannoilla ja lasten leikkipaikoilla. Seuraava askel on lopettaa parveketupakointi pysyvästi.

Strassmann A ym. Nationwide indoor smoking ban and impact on smoking behaviour and lung function: a two-population natural experiment. Thorax, verkossa ensin 11.5.2022. doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-218436

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.