Tutkimus: Opiskelijat istuvat hälyttävän paljon

Korkeakouluopiskelijat istuvat todella paljon. Heistä 41 prosenttia istuu arkisin 12 tuntia tai enemmän.

Korkeakouluopiskelijat istuvat enemmän kuin samanikäiset keskimäärin.
Adobe/AOP
Korkeakouluopiskelijat istuvat enemmän kuin samanikäiset keskimäärin.

Korkeakouluopiskelijat istuvat todella paljon. Heistä 41 prosenttia istuu arkisin jopa 12 tuntia tai enemmän.

Tiedot selviävät Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta, jonka uusin aineisto kerättiin kevättalvella 2021 koronaepidemian kolmannen aallon aikana. 

Korkeakouluopiskelijat istuivat keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa.

Korkeakouluopiskelijat istuivat keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa.

Aiemmista tutkimuksista on selvinnyt, että esimerkiksi 18–29-vuotiaat miehet istuvat arkisin keskimäärin 8,5 tuntia ja naiset noin 8 tuntia. Opiskelijoiden istumiseen käyttämä aika on siten suurempi kuin nuorilla aikuisilla keskimäärin.

Suurin osa istumisesta tapahtui opiskelu- tai työpäivän aikana sekä kotona television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä. Eniten istuivat tietojenkäsittelyä ja tietoliikennettä opiskelevat, vähiten kasvatusalojen ja lääketieteen opiskelijat.

Koulujen opiskelutilojen tulisi tukea opiskeluasentojen vaihtelua.
Ihor Burbela
Koulujen opiskelutilojen tulisi tukea opiskeluasentojen vaihtelua.

Opiskelussa muistettava tauot

Pitkäkestoinen istuminen on terveysriski, vaikka ihminen liikkuisi suosituksia vastaavan määrän.

Liiallinen istuminen lisää muun muassa ylipainon, univaikeuksien ja mielenterveyshäiriöiden riskiä.

– On olennaista, että korkeakoulujen opiskelutilat tukevat työskentelyasentojen vaihtelua. Lisäksi on toivottavaa, että opetuksen järjestäjä mahdollistaa ja rohkaisee opiskelijoita terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistäviin aktiivisiin taukoihin – myös etäopetuksessa, toteaa korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansalatiedotteessa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2021 sähköisellä kyselylomakkeella. Kohdejoukkona olivat keväälle 2021 läsnä olevaksi ilmoittautuneet 18–34-vuotiaat korkeakouluopiskelijat, jotka suorittivat perustutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa.