Työtä voi tuunata mieleiseksi

Yksi kirjan mielenkiintoisimmista osioista on työn ”tuunaaminen” omannäköiseksi. Työpaikalla annetaan työnteon raamit, mutta lähes jokainen voi vaikuttaa omaan tekemisen tapaansa.

Työterveyslaitoksen julkaisema kirja osuu ajankohtaiseen teemaan. Työn kognitiiviset vaatimukset ovat kasvaneet alalla kuin alalla, työtehtävät ovat päällekkäisiä ja keskeneräisiä ja mielenterveyshäiriöt ovat yleinen työkyvyttömyyden aiheuttaja. Masennuksen vuoksi Suomessa jää yli 4 000 henkeä vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kirjan alkuosassa kuvataan, mistä aineksista mielen toimintakykyisyys muodostuu. Perustana sille ovat työmuisti ja hyvä keskittymiskyky. Meta-ajatteluksi kutsutaan oman ajattelun tarkastelua, jossa havainnoidaan ja säädellään työnteon sisäisiä tietovirtoja. Rutiiniluontoisessa työssä mielen toiminta sujuu joustavasti ja stressittömästi. Meta-ajattelu seuraa taustalla ja puuttuu ongelmatilanteisiin. Meta-ajattelua voi harjaannuttaa, mutta työelämän kehittämisessä on kovin vähän kiinnitetty huomiota sen edistämiseen.

Yksi kirjan mielenkiintoisimmista osioista on työn ”tuunaaminen” omannäköiseksi. Työpaikalla annetaan työnteon raamit, mutta lähes jokainen voi vaikuttaa omaan tekemisen tapaansa. Kun oma-aloitteisesti miettii työnsä muokkausta, työ tuntuu mielekkäämmältä. Pienimuotoista tuunausta voi tehdä päivittäin, osa vaatii vuoropuhelua esimiehen kanssa.

Millainen on mielelle sopiva työ? Sen osa-alueista annetaan neljän osa-alueen tarkistuslista: kokonaisuuden hallittavuus, psyykkinen kestävyys, työyhteisöjen kestävyys, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus. Lukija voi peilata omaa työtänsä näiden osa-alueiden kuvauksiin.

Mikäli itse, esimies tai työkaveri huomaa työssä selviytymisessä ongelmia, ne kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa rakentavasti puheeksi. Tämä on haasteellista varsinkin päihdeongelmissa. Kirjassa kuvataan lyhyesti, kuinka toimitaan varhaisen ­tuen mallin mukaisesti. Teoksen lopussa tarkastellaan mielenterveyden häiriöitä työelämässä. Työssä jatkamisen näkökulmasta on oleellista terveyttä tukeva ja sopiva työ.

Pehmeäkantinen kirja on ensisilmäyksellä miellyttävän näköinen, mutta sivujen harmaasävyinen taitto ei ole täysin onnistunut. Sivujen pituudet vaihtelevat, ja niiden sisältö on pirstaleinen. Erikokoiset huomiolaatikot häiritsevät harmittavasti kokonaisuutta, mutta toivon, ettei lukija hämäänny erittäin tärkeän sisällön osalta.

Asiasisällöltään kirja on tasapainoinen kokonaisuus ja pysyttelee yleisellä tasolla, joten se soveltuu laajalle lukijakunnalle. Suosittelen teosta jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen ­luettavaksi. Esimies saa lisää ymmärrystä ja lukiessa voi miettiä, miten omassa työyhteisössään voi edistää mielenterveyttä tukevaa työtä.

Mieli työssä. Eila Kallio ja Sirkku Kivistö. Työterveyslaitos, Helsinki 2013. ISBN 978-952-261-326-1. Sivuja 144. Hinta 29 e.

Silja Komulainen

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2014.