Ymmärrystä lapsen ja nuoren vihan käsittelyyn

Teoksen syntyyn ovat ­suuressa määrin vaikuttaneet viimeaikaiset koulu- ja perhesurmat sekä ampumisvälikohtaukset. Kirja sopii hyvin koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lukemistoon. Myös vanhemmat saavat kirjasta tietoa ja tukea kasvatustehtäväänsä.

Kirja käsittelee laaja-alaisesti ­vihaa paitsi elintärkeänä tunteena, myös sen patologisina ilmentyminä lasten ja nuorten maailmassa. Teoksessa on esillä sekä nyky­tutkimukseen pohjautuvaa teoriaa että kokeneiden ammattilaisten henkilökohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Kirja on ­aiheeltaan aina ajankohtainen, mutta teoksen syntyyn ovat ­suuressa määrin vaikuttaneet viimeaikaiset koulu- ja perhesurmat sekä ampumisvälikohtaukset.

Kirjan ehdoton vahvuus on sen moniäänisyydessä. Kirjoittavat edustavat paitsi eri ammattiryhmiä, myös eri viitekehyksiä ja heistä jokaisen lähestymistapa aiheeseen luonnollisesti heijastelee sitä ympäristöä, jossa he työskentelevät ja kohtaavat vihaisia lapsia tai nuoria. Yhteistä heille kaikille on kuitenkin lapsen ja nuoren kokemuksen kunnioitus ja pyrkimys ymmärrykseen.

Kirja etenee loogisesti kuvaten aluksi tunteiden tehtäviä, vihaa tunteena sekä vihan ilmiasuja. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään varhaista vuorovaikutusta ja aikuisen roolia lapsen vihan peilinä. Nuorisopsykiatrian tutkijakliinikot käsittelevät lapsen ja nuorten psykososiaalista kehitystä, väkivaltakäyttäytymistä sekä nuorten itsetuhoisuutta. Oman kappaleensa on saanut myös nuorten kliinisiin syömishäiriöihin liittyvä aggressio.

Tämän jälkeen teoksen fokus siirtyy vihan tunteiden käsittelyyn: lapsen vihaan reagoimista, aikuisen roolia mallina ja vihan hallinnan opettajana, trauman synnyttämää vihaa sekä vihan käsittelyä terapiasuhteessa. Kirja esittelee myös joukon aggressiivisesti käyttäytyvien nuorten hoitomenetelmiä, ja päättyy kuvaukseen nykyajan yhteisökulttuurista.

Se, mitä kaipasin, oli lastenpsykiatrian alan tutkijakliinikon näkemys ja tuoretta tutkimustietoa lasten väkivaltakäyttäytymisestä ja itsetuhoisuudesta. Kirjoittajista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat tehneet uransa nuorisopsykiatrian ja nuorten parissa. Tästä puutteesta syntyy väistämättä harmittava epätasapaino.

Kirja on selkeä ja nopealukuinen. Jokainen kappale päättyy viiteluetteloon, mutta viitteitä on rajoitetusti eikä lukijaa uuvuteta niillä. Kirja sopii hyvin koulujen, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lukemistoon. Myös vanhemmat saavat kirjasta tietoa ja tukea kasvatustehtäväänsä.

Lapsen ja nuoren viha. Päivi Nurmi, toim. PS-Kustannus, Jyväskylä 2013. ISBN 978-952-451-597-9. Sivuja 246. Hinta 43 e.

Nina Lindberg

Lue lisää jutun aiheesta