Lääkärin eettiset ohjeet on uudistettu

Lääkärin etiikka on suomalaisten lääkärienkin historiassa kirjoitettuna pidempi kuin Lääkäriliiton historia. Lääkärin etiikka on kaikkia maailman lääkäreitä yhdistävä toimintaamme ohjaava normi.

Lääkäriliiton eettiset ohjeet oli edellisen kerran uudistettu 1988. Etiikka ei ole ajassa alati muuttuva, mutta luonnollista on, että eettistenkin ohjeiden tulee olla niin sisällöltään kuin kirjoitusasultaan ajanmukaiset. Uusien ohjeiden on tarkoitus ohjata lääkäreitä ja koko terveyspalvelujärjestelmää eettiseen käyttäytymiseen.

Ohjeiden uusiminen sitoutti koko lääkärikuntaa tähän työhön. Kun ensimmäinen versio uudistuksesta oli valmisteltu eettisten asiantuntijoiden kanssa, se laitettiin avoimeen jäsenkäsittelyyn. Potilaan Lääkärilehden välityksellä pyydettiin näkemyksiä myös kansalaisilta. Saadun palautteen perusteella ohjeet viimeisteltiin.

Ohjeissa otetaan uutena asiana esiin lääkärin velvoite edistää terveyttä. Siihen liittyen edellytetään myös, että jokaisen lääkärin tulee edistää tutkimusta. Se voikin tapahtua monin tavoin eikä se edellytä, että lääkäri itse olisi tutkija. Kliininen tutkimus tarvitsee siihen myötämielisesti suhtautuvia kliinikoita. Ilman tutkimusta emme voi toimia potilaan parhaaksi.

Ohjeet vahvistavat entisestään potilaan itsemääräämisoikeutta. Niiden mukaan tulee ymmärtää, että vaikka potilaan itsemääräämistä joudutaan rajoittamaan joltakin osin, kaikilta muilta osin sitä tulee sitäkin vahvemmin tukea.

Vaitiolo ei ole enää riittävä termi kuvaamaan potilaan tietojen luottamuksellisuuden turvaamista. Nyt edellytämme salassapitoa lääkäriltä ja yleistä potilastietojen luottamuksellisuuden edistämistä työyhteisössä.

Myös julkinen esiintyminen on otettu uuteen tarkasteluun. Some-maailmassa tämä on tarpeen. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeä ymmärtää, että potilaita tulee aina käsitellä kunnioittavasti, kun heistä lääkäri jotain lausuu. Somen kielenkäyttö on usein tyyliltään sellaista, että lääkärin ei tule sitä käyttää.

Eettisten ohjeiden 12§ sanoo, että lääkärin tulee toimia aktiivisesti niin, että hän voi työssään eettisiä velvollisuuksiaan noudattaa. Tämä edellyttää meiltä kaikilta paljon. Mutta sen velvoitteen edeltävät lääkärisukupolvet ovat meille antaneet vaalittavaksi ja se tulee meidän myös seuraaville kyetä turvaamaan.

Eettiset ohjeet

Heikki Pälve
Kirjoittaja on Lääkäriliiton toiminnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Lääkäriliiton uutishuoneessa.