Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan – Osallistu keskusteluun! Osa I

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Ohjeista käydään keskustelua lääkärien keskuudessa, mutta Lääkäriliitto haluaa palautetta myös kansalaisilta.Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Toivomme lukijoilta palautetta ja mahdollisia tarkennuksia ehdotuksiin. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla.Seuraava osa ilmestyy Potilaan Lääkärilehdessä keskiviikkona 19.2.

Esipuhe / Nykyiset ohjeet

Lääkäriksi ryhtynyt henkilö on ottanut hoitaakseen suuren ja vaativan tehtävän. Tästä tehtävästä hän ei voi suoriutua, ellei hänellä ole perusteellisten tietojen ohella vakavaa halua noudattaa lääkärin ammatin harjoittajan vuosi­tuhansien ajan tunnustamia eettisiä ­velvoituksia. Hän saavuttaa toiminnassaan luottamusta persoonallisuutensa, tietojensa ja ammattitaitonsa perusteella. Näiden periaatteiden mukaisesti on Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta ­hyväksynyt lääkäreiden noudatettaviksi ammattia harjoittaessaan seuraavat ­ohjeet:

Esipuhe / Ehdotus:

Lue lisää: Poika

Lääkärin tehtävä on vastuullinen ja vaativa. Tästä tehtävästä suoriutuakseen ­hänellä on oltava perusteellisten tietojen ohella halu noudattaa lääkärin eettisiä velvoitteita. Hän saavuttaa toiminnassaan luottamuksen tietojensa, ammattitaitonsa ja persoonansa perusteella. Näiden periaatteiden mukaisesti Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta on hyväksynyt lääkäreiden noudatettaviksi ammattia harjoittaessaan seuraavat ohjeet:

Esipuhe / Perustelut:

Tekstin sisältö on oleellisesti ennallaan, mutta se on nykyaikaistettu.

I Lääkärin velvollisuudet / Nykyiset ohjeet

Lääkärin velvollisuutena on suojata ­ihmiselämää ja lievittää kärsimystä. ­Hänen tulee pitää päätavoitteenaan edistää terveyttä ja sen saavuttamista.

I Lääkärin velvollisuudet / Ehdotus:

Lääkärin velvollisuutena on ylläpitää ja edistää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa potilaidensa sairauksia sekä lievittää heidän kärsimyksiään. Lääkärin tulee kaikessa toiminnassaan kunnioittaa ihmisyyttä ja elämää.

I Lääkärin velvollisuudet / Perustelut:

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Tekstiin tulee ottaa esille sana ”potilas” , joita me hoidamme. Nykyaika vaatii profession signaalia siitä, että meillä ei ole asiakkaita vaan potilaita hoidossamme. Myös terve ennaltaehkäisyyn tuleva henkilö on lääkärin vastaanotolla ”potilas”.

Potilaalla on oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka eroavat ”asiakkaan” ­oikeuksista ja velvollisuuksista. Professio haluaa alleviivata tätä sekä jäsenilleen että yhteiskuntaan.

”Potilas” terminä rajaa hoitoa suhteessa sosiaalihuoltoon, mutta myös ­potilaan omaa vastuuta terveytensä ylläpidossa.

Nykyisessä ohjeessa ei ole mainittu lääkärin keskeistä tehtävää – ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Nyt ne on lisätty.

Ihmisarvoinen elämä vai elämän kunnioittaminen? Näillä on ero mm. eutanasia-asian yhteydessä. Ehdotuksessa päädyttiin esittämään termiä ”ihmisyys”, joka on liiton arvo ja siihen kuuluvat inhimillisyys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Termi siis yhdistää ohjeet lääkärin valaan ja liiton arvoihin sekä säilyttää liiton periaatteelliset linjaukset ennallaan.

Ihmisyyden vaaliminen tulee myös WMA:n periaatteista ja sisältää mm. ­kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen käsitteiden mahdottomuuden osana lääkärin työtä. Sen vuoksi ne ehdotetaan poistettavaksi erillisinä mainittuina toimina kohdasta 2. Kidutus ja kuolemanrangaistus, vaikka ovatkin historiallisesti merkittäviä ohjeissa, eivät ole Suomen Lääkäriliiton tämän päivän keskeisiä eettisiä ongelmia. Niiden poisjättäminen vaatii kuitenkin vakavaa pohdintaa ja jäsenkeskustelun kuulemista.

Kuva: Panthermedia