Myötätunto lisää hyvinvointia

Myötätuntoa voi levittää pienin keinoin: Kiinnitä huomio. Tunnustele. Tulkitse. Ota huomioon ihmisen arvomaailma.

Joka toinen työntekijä on töissä surullisena, totesi Stanfordin yliopiston myötätuntoa tutkivan psykologian professori Susan Worlice tutkimustensa perusteella. Kehomme on töissä, mutta ajatuksemme saattavat olla kotona ja työmme on teknistä suorittamista, hän esittää. Sitoutuneisuus työntekoon on huonoa.

Syynä on ihmisten välisen positiivisen kanssakäymisen puuttuminen. Meitä ei ole ladattu positiivisella imulla. Meillä on käytössämme viimeisimmät teknologiset innovaatiot, mutta joka toisella ei ole ketään, jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteessa.

Kulttuuria on vaikea muuttaa. Ylläpidämme myyttiä epähumaanista tulos–vastuuajattelusta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Vain tekninen työminä saa olla paikalla, vaikka työmme koskettaa itse ihmisyyden ydintä.

Myötätuntoa yksinkertaisin elein

Eräällä amerikkalaisella sisätautiklinikalla ruvettiin pitämään joka aamu kaikkien työntekijöiden yhteinen viiden minuutin hetki. Lisäksi työntekijöitä kehotettiin tuomaan työpaikalle koko minä tunteineen. Kukin kertoi lyhyesti kuulumisensa: Jonkun äiti oli halvaantunut. Toisen lapsi oli tullut toiseksi pianokilpailussa. Kolmannen vauva oli itkenyt koko yön korva­tulehduksen takia. Tämän jälkeen esimies jakoi päivän työt ottaen huomioon myös työntekijän elämän- ja stressitilanteen. Kollegat tarjoutuivat tuuraamaan koko yön itkeneen lapsen vanhempaa, jotta tämä pystyi viemään lapsen lääkäriin. Klinikan tieteellisten julkaisujen määrä vuodessa lisääntyi merkittävästi.

Myötätuntoa tutkivassa tieteessä painotetaan kohtaamisen hetkeä. Miltä omassa kehossa tuntuu, onko kiristyksiä, kuinka hengitys soljuu? Minkälaisia tunteita kehon tuntemuksiin liittyy, entä ajatuksia? Entä kanssaihminen? Tutkiskele niin kuin olisit heikkonäköinen tai -kuuloinen. Herkistä aistisi havainnoimaan.

Jos havaitset kärsimystä, osaatko reagoida siihen? Osaatko tulkita kärsimyksen ja osoittaa, että sen havainnointi on tärkeätä ja otat sekä oman että toisen kärsimyksen vakavasti?

Kuinka voit tuntea tahdikkaasti huolta toisen kollegan hyvinvoinnista, jos et tunne häntä hyvin? Voisitko tervehtiä häntä ja asettua hänen viereensä kahvipöydässä? Näin voit kenties aktiivisesti vähentää toisen ja myös itsesi kärsimystä.

Entä onko tämä vielä vaikeampaa omaa itseäsi kohtaan? Voitko antaa itsellesi anteeksi, että tiuskaisit kollegalle? Laitoit suturaatiot liian kireälle ja ommel leikkautui auki? Et ehtinyt puhua esitelmääsi ajoissa loppuun?

Myötätunto parantaa tutkimusten mukaan yhteistyökykyä, työhön sitoutumista, innovatiivisuutta ja palvelun laatua – ja on siten myös taloudellisesti kannattavaa. Myös suomalaisen tutkimuksen mukaan myötätuntokoulutus työpaikalla lisää työhön sitoutumista, positiivisten tunteiden määrää, vähentää ahdistuneisuutta, lisää omanarvontuntoa ja vähentää sairauspoissaoloja.

Positiivisia muutoksia tapahtuu sekä myötätunnon vastaanottajissa että antajissa. Jälkimmäisten keskuudessa myös sosiaalinen iden­titeetti ja ihmissuhteiden laatu paranee. ­Tämä liittynee peilisolujen ja aivojen aktiviteettiin ja oksitosiinin eritykseen.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Kuulostele kireyttäsi ja ajatuksiasi

Myötätunnon ylläpitäminen työpaikoilla ei ole helppoa. Kulttuuria voi kuitenkin pehmentää: muokkaa esimerkillä myötätuntoa normiksi ja lisää se työyhteisösi arvoihin ja positiivisiin odotuksiin.

Kuinka se voi tapahtua? Verkotu ja levitä esimerkkiäsi pienin myötätunnon teoin. Ota itsellesi työssä rooli, jossa ikään kuin ylläpidät työpaikan turvallisuutta vastuuntuntoisella käyttäytymisellä, johon sisältyy huolenpitoa. Lisää myötätuntoa rutiineihin.

Kiinnitä huomiota esimerkiksi päivystysvuoron vaihtuessa siihen, kuinka reagoit, kun joku on sälyttänyt päivystyksen aikaisen tehtävän sinulle, vaikka se mielestäsi olisi pitänyt tehdä edellisen vuoron aikana. Voitko henkäistä syvään sisään ja ulos ja kuulostella kireyttäsi ja ajatuksiasi. Voitko ajatella, että nämä ovat vain sinun ajatuksiasi, eivät totuus. Olisiko kollegalla ollut jokin vaikea tilanne työssä tai elämässä, minkä vuoksi hän ei saanut työtään tehdyksi loppuun? Kuinka osoitat sen hänelle myötätuntoisesti? Voitko ottaa tämän menettelyn rutiininomaisesti työvuoronvaihtoon? Tämä lisää todennäköisesti myös potilasturvallisuutta ja energisoi sinua ja muuta henkilökuntaa.

Myötätuntoa voi levittää pienin keinoin: Kiinnitä huomio. Tunnustele. Tulkitse. Ota huo­mioon ihmisen arvomaailma, normit, uskomukset, odotukset. Arvioi voimavarasi. Toimi. Verkotu. Ylläpidä huolenpidon roolia. Ota se rutiineihin. Muuta se muiden verkostoituneiden kanssa kestäväksi säännölliseksi huolen­pidon tavaksi.

Pirjo Lindfors

LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys

Näkökulmakirjoitus Lääkärilehdestä 37/2017.