Säännöllinen sokerin käyttö alkaa jo pikkulapsena

Pikkulasten sokerinkäytön vähentämiseksi tarvitaan moniammatillista, pienten lasten vanhemmille suunnattua terveydenedistämistyötä.

Monilla yleisimmistä kansantaudeistamme, kuten diabeteksella ja ylipainoisuudella, on yhteisiä riskitekijöitä. Yksi tällaisista tekijöistä on sokeripitoisten ruokien ja juomien runsas käyttö.

Kyselytutkimuksessa alle kaksivuotiaiden lasten äideiltä (n = 179) tiedusteltiin neuvolakäynnin yhteydessä, käyttävätkö heidän lapsensa sokeripitoisia juomia ja ruokia – ja jos, niin kuinka paljon ja usein. Lisäksi kartoitettiin äitien omia suunterveystottumuksia.

Alle kaksivuotiaiden lasten äideistä 61 % kertoi antavansa lapselleen sokeripitoisia juomia säännöllisesti. Useita kertoja viikossa sokerijuomia joi 14 % 0–1-vuotiaista ja 34 % 1–2-vuotiaista lapsista. Lähes puolet (47 %) alle kaksivuotiaista lapsista sai makeisia. Sokeripitoisten juomien ja makeisten käytön välillä oli voimakas yhteys. Äidin koulutuksella, tupakoinnilla tai omilla suuterveystottumuksilla ei ollut yhteyttä lapsen sokeripitoisten juomien tai makeisten käyttöön.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Sokerin säännöllinen käyttö alkaa siis jo varhaislapsuudessa. Pikkulasten sokerinkäytön vähentämiseksi tarvitaan moniammatillista, pienten lasten vanhemmille suunnattua terveydenedistämistyötä.

Laitala ML, Virtanen JI, Vehkalahti MM. Use of sucrose-sweetened beverages and sweets in early childhood in Finland.

Teksti perustuu posteriin, joka esitettiin Hammaslääkäripäivillä 20.–22.11.2014. Posterinäyttelyn järjesti Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. Posteri esitetty aiemmin: 19th EADPH Conference, 12.–14.6.2014, Göteborg, Ruotsi.

Tieteellisessä posterissa visualisoidaan tutkimuksen keskeinen anti yhdistämällä tekstiä, kuvia ja graafisia elementtejä.

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 14/2014.